23.03.2016

Suomalaiset yhtiöt vastaamaan Hanhikiven ydinvoimalan ympäristövaikutusten seurannasta

Hanhikivi 1 -hankkeen pääurakoitsija Titan-2 allekirjoitti suomalaisten Nab Labs Oy:n ja EHP-Tekniikka Oy:n kanssa sopimuksen ympäristön tilan seurannasta ydinvoimalan rakennusalueella Pyhäjoella.

Hanhikiven rakennustyömaalla tehdään parhaillaan valmisteluja poraus-, räjäytys- ja kaivaustöitä varten. Nab Labs aloittaa Titan-2:n kanssa allekirjoittamansa sopimuksen täytäntöönpanon vielä maaliskuun aikana. Yhtiö mittaa rakennustöiden aikana aiheutuvia pölyn haitta-ainepitoisuuksia sekä melu- ja tärinätasoja. Lisäksi se vastaa vesijätteiden analysoinnista.

EHP-Tekniikka vastaa rakennusalueen merivesien tarkkailusta ja raportoi ruoppaustöiden ja niiden yhteydessä tehtävän läjityksen vesistövaikutuksista. Yhtiö aloittaa ympäristövaikutusten seurannan sopimuksen puitteissa heti huhtikuun alussa. Titan-2 on luonut ekologisen turvallisuusjärjestelmän ja hyväksynyt ympäristönsuojeluohjelman, joka on laadittu Suomen ja Venäjän ympäristölainsäädännön mukaisesti, rakennusdokumentaatio huomioon ottaen.

Sergey Smirnov, Titan-2:n Suomen toimiston rakennustöiden apulaisjohtaja:

”Ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen Pyhäjoen voimalan rakennusvaiheessa on tärkein prioriteettimme. Uskomme, että ympäristötutkimuksia on toteutettava rakennustöiden jokaisessa vaiheessa. Hanhikivi 1 -hankeen puitteissa pyritään minimoimaan ydinvoimalaitoksen negatiivisia ympäristövaikutuksia. Titan-2 etsii koko ajan uusia keinoja parantaa ympäristösuojelun tehokkuutta. Olemme tarkoituksella valinneet nimenomaan suomalaiset yhtiöt seuraamaan ydinvoimala-alueen ympäristön tilaa. Hanhikivi 1 -hankkeessa on tällä hetkellä mukana noin 50 suomalaisyhtiötä eri aloilta”.

Titan-2 valittiin Hanhikivi 1 -hankkeen pääurakoitsijaksi Rusatom Overseasin (vuodesta 2015 lähtien JSC Rusatom Energy International) järjestämässä tarjouskilpailussa. Hanhikivi 1 on Suomen kolmas ydinvoimala, joka on tarkoitus rakentaa Hanhikiven niemelle Pyhäjoelle. Venäjän ja Suomen viranomaiset arvioivat säännöllisesti Titan-2:n toimintaa. Muun muassa Säteilyturvakeskus (STUK) on arvioinut konsernin turvallisuusstandardit korkeiksi.Titan-2 on yksi Venäjän johtavista insinööriyhtiöistä, joka vastaa muun muassa työmaan valmistelusta, maa- ja vesirakentamisesta, infrastruktuuritöistä, reaktori- ja turbiinisaarekkeiden rakentamisesta, materiaaleista, komponenteista, automaatiosta ja asennustöistä. Yhtiön korkea kilpailukyky perustuu projektinhallinnan tehokkaisiin keinoihin, uusimpien teknologioiden käyttöön sekä tiukimpien rakennusstandardien noudattamiseen.