11.03.2016

Kansainväliset auditoijat vahvistivat Balakovon ydinvoimalaitoksen vastaavan korkeita ympäristöstandardeja

Balakovon ydinvoimalaitoksella saatiin 4. maaliskuuta päätökseen ympäristöauditointi. Asiantuntijoina toimivat kansainvälisen BSI-sertifiointijärjestelmän auditoija Rainer Hans Feld (Saksa) ja venäläisen SOSET-varmentamislaitoksen pääauditoija Sergei Fomin.

Sekä kuluneen vuoden aikana että sitä edeltävinä vuosikymmeninä Balakovon ydinvoimalaitoksella ei ole havaittu rikkomuksia ydin- ja säteilyturvallisuudessa, ilmoitti voimalan johtaja Viktor Ignatov aloitustapaamisessa. Vaikutus ympäristöön on ollut minimaalista ja sallittujen arvojen sisällä, minkä todistavat voimalan alueelta mitatut säteilyvalvonnan laskelmat.

Auditoijat tutkivat Balakovon ydinvoimalaitoksen osastojen ja yksiköiden ympäristöjohtamiseen liittyviä asiakirjoja, kuuntelivat niiden johtohenkilöstön raportteja, haastattelivat henkilökuntaa, vierailivat koulutuskeskusten PCR-laboratorioissa ja tulivat siihen lopputulokseen, että Balakovon ydinvoimalaitoksen ympäristöjohtaminen vastaa kansainvälisen МS ISO 14001:2004 -standardin ja venäläisen GOST R ISO 14001-2007 -standardin vaatimuksia. Auditoijat vierailivat myös Balakovon ydinvoimalaitoksen tietopalvelukeskuksessa ja tutustuivat sen moderniin multimediavarustukseen.

”Balakovolaisten on entistäkin vaikeampi saada minut hämmästymään, sillä olenhan voimalassa vierailulla jo kahdettatoista kertaa, silti tälläkin kerralla he siinä onnistuivat. Olen todella vaikuttunut siitä työstä, jota ydinvoimalaitoksen tietopalvelukeskus tekee asukasten ja lasten parissa. He eivät pelkästään opi täällä uutta tietoa ydinvoimasta, vaan voivat osallistua myös tuotantoprosesseihin nykyaikaista teknologiaa käyttämällä. Tämä on merkittävä harppaus yhteiskunnan kanssa suoritettavassa vuorovaikutuksessa, jonka rooli on entistäkin tärkeämpi onnistuneen ympäristöjohtamisen kannalta, kun uusia ympäristöstandardeja otetaan käyttöön”, huomautti auditoija Rainer Hans Feld.