13.05.2016

Riippumattomien asiantuntijoiden ympäristökatselmus on vahvistanut Leningradin ydinvoimalaitokseen rakennettavien reaktoriyksikköjen turvallisuuden

Venäläinen Zelenyi Krest -ympäristöjärjestö on julkaissut Leningradin ydinvoimalaitoksen ympäristökatselmuksen tulokset. Katselmuksessa on tutkittu kahden rakenteilla olevan yksikön käyttölupien perusteita.

Katselmus on tehty valtiollisen ympäristövaikutusten arvioinnin puitteissa, mitä varten vaaditaan muun muassa paikallisviranomaisten järjestämän kansalaisjärjestöhankkeen käsittelyn tulokset.

Ympäristökatselmuksen asiantuntijalautakunnassa on ollut mukana tunnettuja tutkijoita ja huippuasiantuntijoita viidestä maasta: Suomesta, Unkarista, Valko-Venäjältä, Kazakstanista ja Armeniasta. Kaikkien katselmuksessa esitettyjen materiaalien riippumaton arviointi on osoittanut suunniteltavan toiminnan ydin-, ympäristö-, säteily- ja taloudellisen turvallisuuden.

Ympäristökatselmuksen asiantuntijalautakunnan jäsen, Fortumin ydinturvallisuusasiantuntija Harri Tuomisto korostaa kommentissaan: «VVER-reaktori täyttää kaikki tiukat kansainväliset turvallisuustavoitteet. VVER-reaktoreiden onnistuneen käytön kokemus ylittää jo 1400 reaktorivuotta. Suomessa on toiminut jo yli kolme vuosikymmentä ilman onnettomuuksia Loviisan ydinvoimala, jossa on käytössä Ižoran tehtaissa valmistetut VVER-440 -reaktorit. Tämä kertoo venäläisen teknologian luotettavuudesta».

Paksin ydinvoimalaitoksen toimitusjohtajan neuvonantaja Pál Kovács (Unkari) on myös kertonut mielipiteensä VVER-1200 -reaktoreista: «Unkari ja Venäjä ovat allekirjoittaneet hallitustenvälisen sopimuksen kahden uuden reaktoriyksikön rakentamisesta Paksin ydinvoimalaan. Näiden yksikköjen rakennusprojekti on pitkälti samanlainen kuin Leningradin ydinlaitoksen yksikköjen. Ympäristökatselmukseen osallistuminen on ollut minulle hyvä mahdollisuus varmistaa, että VVER-1200 -reaktorit ovat luotettavia, turvallisia ja ilmastoystävällisiä».

Katselmuksen läpikäyneet käyttölupahakemusten perusteiden materiaalit ja ympäristökatselmuksen asiantuntijoiden antamat suositukset esitetään lähiaikoina valtiolliselle lautakunnalle. Lain mukaan tuloksia tarvitaan uusien Leningradin ydinvoimalan ensimmäisen ja toisen reaktoriyksikön käyttölupien saamiseksi.

Venäläisellä Zelenyi Krest -ympäristöjärjestöllä on jo yli 20 vuoden laajaa kokemusta ympäristöongelmien ratkaisemisesta. Järjestö toimii monipuolisesti mm. kehottamalla paikallisia asukkaita lieventämään toimintoja, jotka vaikuttavat haitallisesti ympäristöön.

Leningradin ydinvoimala on Rosenergoatom-konsernin tytäryhtiö. Ydinvoimala sijaitsee Sosnovyi Borin kaupungissa, 40 km Pietarista länteen Suomenlahden rannalla. Ydinvoimalassa on käytössä 4 reaktoria, joista jokainen on sähköteholtaan 1000 MW. Lisäksi on rakenteilla kaksi VVER-1200 -tyyppistä reaktoria. Tilaaja ja rakennuttaja on Rosenergoatom-konserni, pääurakoitsijana toimii Titan-2 ja pääsuunnittelija on Atomproekt..