27.05.2016

Suomen suurimman energiahankkeen osallistujat esittelivät Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalahankkeen uuden brändin

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen brändi esiteltiin ensimmäisen kerran Oulussa 25.–26. toukokuuta järjestetyillä Pohjoinen teollisuus 2016 -messuilla.

Tämän uuden brändin alla oli joukko Pyhäjoelle ydinvoimalaa rakentavia yrityksiä: Fennovoima, Rosatom ja sen tytäryhtiöt Rusatom Energo International Oy, RAOS Project Oy ja pääurakoitsijaTitan-2-konserni.

Hanhikivi 1:n yhteinen näyttelytila herätti suurta kiinnostusta messuvierailijoiden keskuudessa. Näyttelytilan esitykseen kuului Hanhikivi 1 -hankkeesta kertova filmi, jossa eri alojen asiantuntijat arvioivat hanketta ja kiinnittivät huomiota sen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Asiantuntijoiden mukaan ydinvoimalaitoksen rakentaminen on merkittävää alueen kehityksen kannalta. Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentaminen avaa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja rakennusaloille sekä rinnakkaisille aloille.

Fennovoiman ydintekniikka-asiantuntija Minttu Hietamäki sanoi: "Fennovoiman osasto oli varmasti yksi Pohjoinen Teollisuus -messujen mielenkiintoisimmista. Kävijät olivat todella kiinnostuneita Hanhikiven nykytilasta. On hyvä, että me kaikki olimme mukana tapahtumassa, koska muutamilla yrityksillä oli mahdollisuus keskustella nykyisistä ja tulevista liiketoimintamahdollisuuksista Fennovoiman, Rosatomin ja Titan-2:n kanssa. Suora yhteydenotto tärkeimpiin toimittajiin on tärkeää hankkeen mahdollisille alihankkijoille.Toivomme, että brändin kautta voimme viestiä ihmisille, että kaikilla työmaan toimijoilla on yhteinen päämäärä ja menestymme parhaiten yhdessä – myös tämänkaltaisilla messuilla."

Näyttelyn aikana järjestettiin yritysmarkkinointiin keskittyneitä tapaamisia Hanhikivi 1 -hankkeen jäsenten ja suomalaisten ydinteollisuusalan tuote- ja palvelutoimittajien välillä. Suomalaisia yrityksiä kutsutaan osallistumaan rakennus- ja asennustöihin, toimittamaan rakennustyömaalle eri laitteistoja ja tarjoamaan insinööri-, konsultti- ja huoltopalveluita. Avautuvien työurakoiden kokonaisarvo rakennuksen aikana paikallisille suomalaisille ja EU:n yrityksille on n. 1,8–2,7 miljardia euroa. Rakennustyömaalla työskentelee keskimäärin 150 työntekijää.

RAOS Project Oy:n viestintäpäällikkö Outi Pelkonen huomautti: ”RAOS Project, Titan-2, Rosatom ja Fennovoima olivat messuilla yhteisissä näyttelytiloissa. Kaikki yritykset ovat osa samaa joukkuetta, joka toteuttaa ydinvoimalan rakennushanketta Pyhäjoelle. Yhdistetty näyttelytila antoi hankkeesta yleisen esityksen ja paikalla näytetty video antoi kuvan hankkeen laajuudesta. Tapahtuma oli rakentava ja loimme monia uusia kontakteja paikallisten yritysten kanssa. Toivottavasti samankaltaiset tapahtumat tulevat olemaan myös tulevaisuudessa yhtä onnistuneita”.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2 Oy:n ulkoisen viestinnän varapääjohtaja Sergei Zaves: ”Titan-2 osallistuu mielellään mukaan tapahtumiin, joissa esitellään Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakennushanketta. Osallistumalla myös tuemme paikallisen liike-elämän kehitystä ja verkostoidumme paikallisiin yrityksiin. Kyseiset tapahtumat luovat loistavia mahdollisuuksia potentiaalisille liikekumppaneille ja antavat pohjan tehokkaan yhteistyön luomiseen heidän kanssaan. Lisäksi ne havainnollistavat alueen teollista potentiaalia ja luovat aktiivista kehitystä sekä alueen että koko maan talouteen”.

Tietoa Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeesta

Suomalainen Fennovoima Oy ja Rusatom Energy International Oy allekirjoittivat vuoden 2013 joulukuussa sopimuksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Rusatom Energy International Oy on keskittynyt Rosatomin kansainvälisten, ydinvoimaloiden rakennukseen ja käyttöön tähtäävien hankkeiden hallintaan toimimalla suunnitteluyritysten osakkaana. Rosatom osti vuoden 2014 keväällä 34 % Fennovoiman osakkeista. Laitoshanke sovitetaan Suomen kansallisiin turvallisuusvaatimuksiin. Fennovoima Oy jätti vuoden 2015 kesäkuussa lupahakemuksen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Rusatom Energy International Oy:n suomalainen tytäryhtiö RAOS Project Oy toimii hankkeen laitostoimittajana. Yhden voimalayksikön Hanhikivi 1 -ydinvoimala on suunnitteilla ottaa kaupalliseen käyttöön vuonna 2024.

Pohjoinen teollisuus 2016 -messut

25.–26. toukokuuta 2016, Oulu

Suomen suurimmat teollisuusmessut, jotka keräsivät yhden katon alle Pohjois-Suomen suurimpien teollisuusyhtiöiden edustajia. Näyttelyyn osallistui kaivos-, metalli-, puunjalostus-, sellu- ja kemianteollisuuden yrityksiä, elintarvikevalmistajia ja energiayhtiöitä.

http://www.pohjoinenteollisuus.fi/