27.04.2016

Leningradin ydinvoimalassa on tehty hitsaustöiden laadun erikoistarkastus

Valtionyhtiö Rosatomiin kuuluva konserni Rosenergoatom, kaikki Venäjän ydinvoimalaitokset omistava ja niiden turvallisesta käytöstä vastaava voimayhtiö, on teettänyt Sosnovyi Borin kaupungissa sijaitsevan Leningradin ydinvoimalan uusien laitosyksikköjen turvallisuudelle tärkeimpien hitsien erikoistarkastuksen. Ydinvoimalan urakoitsijana toimii holdingyhtiö Titan-2.

Leningradin ydinvoimalan asiantuntijat yhdessä VNIIAES-instituutin kanssa ovat tarkastaneet rakenteilla olevan ensimmäisen laitosyksikön pääkiertoputkien hitsiliitokset. VNIIAES-instituutti on voimayhtiön alaisuudessa toimiva tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on varmistaa ydinvoimalaitosten käytön turvallisuus.

Kaikki hitsiliitokset reaktorin jäähdytyspiirin pääkiertoputkissa on tarkastettu. Hitsiliitoksia on yhteensä 28 ja ne liittävät myös reaktoripaineastian, höyrynkehittimet ja pääkiertopumput kiertoputkistoon. Tarkastuksen tulokset ovat osoittaneet, että hitsaustyö on tehty laadukkaasti sekä ohjeiden ja teknillisten vaatimusten mukaisesti.

– Jokainen sauma on korkealaatuisesti käsitelty, minkä todistavat kaikki tarpeelliset rikkomattomat tarkastustyypit: silmämääräinen tarkastus, mittatarkastus, ultraäänitarkastukset- ja kapillaari-ilmiöön perustuva tunkeumanestetarkastus. Kaikki nämä toimet on suoritettu NIKIMT-Atomstroj yhtiön kehittämien ja hyväksymien teknisten kaavioiden mukaan. NIKIMT-Atomstroj on Rosatomin tärkein materiaalitutkimuslaitos, kertoo Leningradin ydinvoimalan johtaja Vladimir Pereguda.

– VNIIAES instituutin sekä tutkimus- ja tuotantolaitos TsNIITMAŠ:in asiantuntijat ovat tehneet lisätarkastuksia, joiden tulosten mukaan sekä päämetallin että kiertoputkiston hitsauskohtien metallin mekaaniset ominaisuudet täyttävät standardien mukaiset vaatimukset. Metallin mikrorakenteen muutoksia, jotka ilmestyvät rakenteeseen, jos lämpökäsittely jätetään tekemättä, ei ole havaittu, kertoo VNIIAES-NTP:n apulaisjohtaja, ydinvoimaloiden resurssienhallinnan osaston johtaja Vladimir Potapov.

Tarkastus on todistanut, että ensimmäisen yksikön pääkiertoputkiston hitsaustyöt ovat riittävän laadukkaita ja hitsaustyön valvonta toimii luotettavasti.

Tarkastukset on tehty sen vuoksi, että voimalaitostyömaalla työskennellyt henkilö on havaintojensa perusteella esittänyt voimakkaan huolestumisensa hitsaustöiden laadusta ja valvonnasta. Tämä on herättänyt huolestumista myös kansalaisten keskuudessa. Tarkastuksen tulokset voidaan nyt esittää kaikille asiasta kiinnostuneille.

Leningradin ydinvoimala sijaitsee Sosnovyi Borin kaupungissa, 40 km Pietarista länteen Suomenlahden rannalla. Ydinvoimalassa on käytössä 4 reaktoria, joista jokainen on sähköteholtaan 1000 MW. Lisäksi on rakenteilla ensimmäinen ja toinen VVER-1200 -tyyppinen reaktori. Tilaaja ja rakennuttaja on konserni Rosenergoatom, pääurakoitsijana toimii Titan-2 Oy ja pääsuunnittelija on ATOMPROEKT .