25.04.2016

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen työmaalla ei tingitä turvallisuudesta

Rusatom Energo International Oy järjesti Pyhäjoella RAOS Projectin toimistolla Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshankkeeseen liittyvän koulutuksen työmaan turvallisuuskulttuurista venäläisille ja suomalaisille hankekumppaneille.

Koulutuksesta vastasi Rusatom Energo Internationalin turvallisuuskulttuuripäällikkö Sergei Isakov. Koulutukseen osallistuivat Hanhikivi 1:n laitostoimittaja RAOS Project Oy:n ja pääurakoitsija TITAN-2:n työntekijät. Fennovoiman turvallisuuskulttuuripäällikkö Teemu Reiman osallistui koulutukseen tarkkailijana. Koulutuksessa käytiin läpi periaatteita ydinvoimalan rakennustyömaan turvallisuuskulttuurin parantamiseksi sekä yhteisöllisellä että yksilöllisellä tasolla. Osallistujat keskustelivat Rusatom Energo Internationalin turvallisuuskulttuurin kehitykseen ja parantamiseen tähtäävästä politiikasta, turvallisuuskulttuurin arviointia varten luoduista kriteereistä sekä hankkeen toimitusketjujen hallintaan liittyvistä vaatimuksista. Erityistä huomiota kiinnitettiin Suomen lainsäädäntöön ja turvallisuuskulttuuriin liittyviin vaatimuksiin, jotka pätevät Hanhikivi 1 -hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Sergei Isakov: ”Kun hankkeen ohessa tehdään päätöksiä tai toimenpiteitä, turvallisuus on niissä aina keskeisimmällä sijalla. Kaikilta hankekumppaneilta vaaditaan täyttä sitoutumista ydinturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja parantaminen ovat ensisijalla turvallisuustason nostossa”.

Koulutukseen osallistunut TITAN-2:n johtava sertifiointi- ja laatuasiantuntija Tatjana Beljakova huomautti: ”Turvallisuuskulttuurin parantamiseen keskittyneet tapahtumat ovat välttämättömiä, jotta ydinvoimalan toimeksiantajan turvallisuusvaatimuksia voitaisiin ymmärtää paremmin. Tapahtumat auttavat luomaan yhtenäisen politiikan turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja parantamiseksi kaikille hankkeessa mukana oleville, sekä venäläisille että suomalaisille, yhtiöille”.

Tämä työmaalla toimivien venäläisten ja suomalaisten yhtiöiden henkilöstölle suunnattu koulutustapahtuma oli luonteeltaan kokeellinen. Rusatom Energo International ja Rosatomin yksityinen ammatillisen lisäkoulutuksen oppilaitos (ven. NOU DPO ”TSIPK Rosatoma”) ovat järjestäneet Venäjällä vuoden 2016 aikana jo kaksi turvallisuuskulttuurin koulutustapahtumaa hankkeeseen osallistuvien venäläisten yhtiöiden johtajille ja työntekijöille. Pyhäjoella järjestetty koulutus oli ensimmäinen Suomessa.