07.04.2016

Valtion Rosatom-yhtiö osallistui Pohjoisen ulottuvuuden seitsemänteen kansainväliseen foorumiin

Venäjän ja Suomen yhteinen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshanke toteutuu tiukan aikataulun mukaisesti ja siinä suoritetaan tällä hetkellä laitosalueen valmistelutöitä. Ydinvoimala on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024. Tästä ilmoitti Rosatomin kehityksen ja kansainvälisen liiketoiminnan johdossa toimiva apulaispääjohtaja Kirill Komarov Pietarissa järjestetyssä Pohjoisen ulottuvuuden seitsemännessä kansainvälisessä foorumissa.

Pohjoinen ulottuvuus on Euroopan Unionin hanke, joka on omistautunut Luoteis-Venäjän, Itämeren alueen, Pohjois-Euroopan ja Arktiksen alueen kehitystä koskevien kysymysten käsittelyyn.

Rosatomilla on monivuotinen ja onnistunut kokemus yhteistyöstä alueen maiden kanssa. Loistavana esimerkkinä toimii suomalainen Loviisan ydinvoimalaitos, joka rakennettiin yli 35 vuotta sitten suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden projektina. Loviisan voimala on tähän päivään asti pysynyt yhtenä maailman tehokkaimmista voimaloista. Komarovin mukaan Rosatom on valmis panostamaan merkittävästi optimaaliseen energiainfrastruktuurin luomiseen alueelle, mikä takaa ekologisen kestävyyden ja CO2-päästöjen vähentämisen. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshankkeen lisäksi Rosatom toteuttaa Kaliningradin alueelle rakennettavan ydinvoimalaitoksen rakennushankkeen. Kyseinen ydinvoimala rakennetaan suomalaisen laitoksen tavoin nykyajan turvallisimmalla ”3+”-sukupolven ydinteknologialla.

”Kaliningradin ydinvoimalaitos on Rosatomin ensimmäinen, myös ulkomaisille sijoittajille auki oleva rakennushanke Venäjän alueella. Hankkeen tämänhetkinen konsepti on toimittaa jopa 100 % laitoksen tehosta vientienergiana Itämeren alueen maille. Katsomme hankkeen tarjoavan suurta potentiaalia yhteistyölle sekä investointien että itse ydinvoimalaitoksen ja kaiken sen vaatiman infrastruktuurin rakennuksen, kuin myös sähkönjakelun osalta”, sanoi Komarov esiintyessään Pohjoisen ulottuvuuden täysistunnossa.

Mielenkiintoisena hankkeena arktisen alueen käyttöönoton ja kehityksen näkökulmasta on venäläinen matalatehoinen ydinvoimalaitos, jonka kehityksessä Rosatomilla on ainutlaatuista kokemusta. Chukotkan ikiroudan peittämällä alueella on toiminut jo yli 40 vuoden ajan matalatehoisilla reaktoreilla varustettu Bilibinon ydinvoimalaitos. Tämän lisäksi Rosatom viimeistelee maailman ensimmäisen kelluvan ydinvoimalaitoksen, Akademik Lebedevin rakentamista. Kyseinen hanke voi taata luotettavan ja edullisen sähkön sekä lämmön toimituksen arktiselle alueelle.

Foorumin aikana sen osallistujat kiinnittivät erityistä huomiota Arktiksen ja Pohjois-Euroopan ydin- ja säteilyturvallisuuden takaamiseen.

Rosatom on yhteistyökumppaniensa kanssa jo kahden vuosikymmenen ajan toteuttanut ohjelmaa ns. ”ydinperinnön” ympäristöturvallisesta loppusijoituksesta. Erityisesti globaalin kumppanuusohjelman ansiosta Murmanskin alueella onnistuttiin loppusijoittamaan 120 aikaisemmin käytöstä poistettua ydinsukellusvenettä. Myös subarktiselta alueelta saatiin venäläisen federatiivisen ohjelman puitteissa poistettua ja loppuhävitettyä 500 radioisotooppista termosähkögeneraattoria (RTG), joiden kokoonpanossa on radioaktiivista ainetta.

”Venäjä, kuten muutkin Pohjoisen ulottuvuuden maat, pitävät tätä aluetta kotinaan. Olemme varmoja siitä, että rauhanomaisesta ydinvoimasta voi tulla tämän kodin lämmöllä ja valolla täyttävä tekijä, joka tulee myös edistämään kaikkien sen asukkaiden vaurastumista”, huomautti Komarov.