02.06.2016

Kansalaisten ydinvoimakannatuksen merkitystä puitiin Atomexpo 2016 -ydinenergiamessuilla Moskovassa

Kansainvälisen Atomexpo 2016 -foorumin puitteissa järjestettiin 1. kesäkuuta paneelikeskustelu aiheesta ”Ydinvoiman yleinen hyväksyttävyys ja Rosatomin koulutustavoitteet”.

Paneelikeskusteluun osallistuivat Rosatomin apulaisjohtaja ja kansainvälisen liiketoiminnan ja kehityksen osaston päällikkö Kirill Komarov, Fennovoiman projektijohtaja Minna Forsström, Unkarin hallituksessa Paks 2 -ydinvoimalan rakentamisesta vastaava Attila Aszodi ja itsenäisten valtioiden yhteisön viraston apulaisjohtaja Sergei Kruppo. Paneelikeskustelun vetäjänä toimi koulutuspolitiikkaa tutkivan Evrika-instituutin tiedejohtaja А. Adamski.

Paneelikeskustelun osallistujat keskustelivat yleisen hyväksynnän merkityksestä ydinvoiman kehityksen avaintekijänä. Kirill Komarov korosti, että yleinen hyväksyttävyys on tärkeä osa-alue Rosatomissa, sillä se on jokaisen haastavan projektin menestyksen avain, erityisesti, kun kyseessä on ydinvoimalan rakentamisen kaltainen laaja hanke.

Keskustelun aikana Komarov sanoi: ”Meillä on paljon erilaisia ydinvoiman yleiseen hyväksyttävyyteen liittyviä projekteja. Avaamme tietoa tarjoavia infokeskuksia moneen maahan, järjestämme lehdistökiertueita, teetämme mielipidekartoituksia ja keskustelemme kansalaisten kanssa, tutustutamme heidät rakennettaviin ja jo toiminnassa oleviin ydinvoimaloihimme, teemme elokuvia, julkaisemme kirjoja sekä järjestämme paljon ohjelmaa lapsille ja nuorille”.

Puhuessaan Hanhikiven ydinvoimalasta Komarov mainitsi Fennovoimalla olevan tärkeä rooli rakennusprojektin kulusta tiedottamisessa. Lisäksi hän korosti, että Fennovoiman tekemän työn ansiosta projektia kannattavat sekä paikalliset asukkaat että liike-elämän edustajat, jotka ovat mukana projektiin liittyvissä infrahankkeissa.

Minna Forsström kertoi tiedottamisesta: ”Suomalaiset ovat hyvin käytännönläheisiä. He ymmärtävät, että ydinvoimalan rakentaminen merkitsee työpaikkoja ja hyvää taloutta. Käymme avointa keskustelua paikallisten asukkaiden kanssa joka päivä. Se on todella tärkeää, jotta projekti hyväksyttäisiin yhteiskunnassa. Paikallisten asukkaiden ydinvoimalarakentamisen kannatus nousi vuosina 2008–2015 51 prosentista 68 prosenttiin”.

Attila Aszodi kertoi keskustelijoille Paksin ydinvoimalan yleisestä hyväksynnästä. Aszodi korosti, että yleisen hyväksynnän muodostumisen päätekijänä on ihmisten tiedottaminen ydinvoimaloiden turvallisuudesta. Aszodin mukaan asenne ydinvoimaa kohtaan on toisenlainen, jos ihmiset ovat tietoisia uusimpien venäläisten 3+ -sukupolven reaktoreiden vakaasta tieteellis-teknisestä pohjasta, turvallisuusjärjestelmien yhdistelmästä sekä ydinvoiman ympäristöystävällisyydestä.

"Uskon, että 3+ -sukupolven reaktoreiden käytöllä on suuri merkitys kansalle, mutta tehtävänämme on tiedottaa niiden hyvistä puolista oikealla tavalla ja taata projektin avoimuus, jotta saisimme yleisön tuen. Olen täysin samaa mieltä, että aktiivinen ja avoin keskustelu sekä erilaisten käytössämme olevien kanavien hyödyntäminen ovat tässä asiassa avaintekijöinä."

Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeesta

Joulukuussa 2013 suomalainen Fennovoima Oy ja Rusatom Energy International (yhtiö, joka johtaa Rosatomin ulkomaisia ydinvoimaloiden rakentamiseen ja käyttöön liittyviä hankkeita tekivät Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennussopimuksen. Keväällä 2014 Rosatom osti 34 % Fennovoiman osakkeista. Ydinvoimalahanke toteutetaan Suomen kansallisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Fennovoima Oy jätti kesäkuussa 2015 rakennuslupahakemuksen ydinvoimalan rakentamisesta. Vuodesta 2015 alkaen Rusatom Energy Internationalin suomalainen tytäryhtiö RAOS Project Oy on toiminut hankkeen laitostoimittajana.

Yhdestä yksiköstä koostuvan Hanhikivi 1 -ydinvoimalan kaupallinen käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2024.

Norstatin joulukuussa 2015 tekemän mielipidemittauksen mukaan 68 % Pyhäjoen asukkaista kannattaa projektia. Pyhäjoen, Kalajoen, Merijärven, Oulaisten ja Raahen kunnissa 66 % asukkaista suhtautuu projektiin myönteisesti.