02.06.2016

ATOMEXPO 2016 -foorumi päättyi Moskovassa

Gostinyi Dvorissa pidetty Rosatomin järjestämä VIII kansainvälinen ATOMEXPO 2016 -foorumi päättyi 1. kesäkuuta.

Tapahtumassa oli mukana kolmen päivän aikana yli 5 000 osallistujaa (vastaava osallistujamäärä vuonna 2015 oli 4 131). Tänä vuonna 508 osallistujaa edusti 55 eri maata, mikä oli kaikkien aikojen ennätys. Viime vuonna edustettuna oli vain 48 maata. Ensikertalaisten joukossa oli edustajia Boliviasta, Guatemalasta, Kreikasta, Zimbabwesta ja Namibiasta. Osana foorumin ohjelmaa pidettiin kaksi täysistuntoa: Ydinvoima perustana hiilettömälle energiatuotannolle sekä Ydinvoiman tulevaisuus – Uudet vaikuttajat. Istunnoissa oli mukana suurimpien venäläisten ja ulkomaisten yritysten johtajia sekä julkisten ja ammatillisten järjestöjen edustajia.

Ydinvoiman aseman määrittely tulevaisuuden vähähiilisessä energiatuotannossa oli asialistan kärjessä. Rosatomin toimitusjohtaja Sergey Kirienkon sanojen mukaan "ydinvoiman moderni kehitys varmistaa energiansaannin kuluttajille vakain hinnoin sekä edesauttaa suuresti CO2-päästöjen ehkäisyä." Hän totesi, että ydinvoima on vähähiilisessä sähköntuotannossa avainasemassa tasapainoisen energialähteiden yhdistelmän tukemiseksi.

Täysistunnoissa muut puhujat esittivät myös yhteenvedon ydinvoiman merkityksestä Venäjän ja muiden valtioiden energiaomavaraisuuden varmistamiseksi. Sergey Kirienko totesi, että Kansainvälisen energiajärjestön laskelmien mukaan ydinvoimalat suojaavat ilmakehää nykyään 56 gigatonnin hiilidioksidipäästöiltä. "Venäjällä, yksistään vuoteen 2030 mennessä, ydinvoimalat estävät 711 miljoonaa tonnia hiilidioksidia pääsemästä ilmakehään," hän sanoi. "Se on merkittävä määrä. Tämä on syy siihen, että ydinvoimalaitosten rakennushankkeita on käynnistetty myös maissa, joissa on 365 aurinkoista päivää vuodessa ja suuria määriä fossiilisia polttoaineita."

ATOMEXPO 2016 -foorumin järjestäjät pitivät 1. kesäkuuta pyöreän pöydän keskustelun aiheesta ”Ydinvoimalaitosten rakennushankkeiden keskeisiä kysymyksiä”. A.V. Popov, Rosatomin laki- ja konserniasioita hoitava päällikkö, huomautti, että "Fukushiman jälkeinen shokki on ohi, ja rakennustahti on jo ylittänyt onnettomuutta edeltäneen tason."

Foorumiin kuului näyttely, jossa oli mukana 99 venäläistä ja ulkomaista yritystä. Tapahtuman aikana allekirjoitettiin yli 30 eri maiden ja yritysten välistä sopimusta ja yhteisymmärryspöytäkirjaa. Foorumin aikana tehtiin muun muassa sopimukset Kenian ja Tansanian kanssa ydinvoiman rauhanomaisesta käytöstä. Sergey Kirienkon mukaan allekirjoitettujen asiakirjojen arvo oli yli 10 miljardia USA:n dollaria.

Täysistuntojen lisäksi ATOMEXPO 2016 sisälsi 12 pyöreän pöydän keskustelua, joiden aiheina olivat muun muassa: Polttoainehuolto ja Back End – integroidut ratkaisut. Ydinvoiman kilpailukyky ja ympäristöllinen hyväksyttävyys nyt ja tulevaisuudessa; Elinkaaren hallinta. Ydinvoimaloiden rakentamisesta ydinvoimaloiden tiedonhallintaan läpi elinkaaren; Energiataseen optimointi, Ympäristölliset ja taloudelliset näkökohdat. Ydinvoima ja uusiutuva energia; Maat ydinvoimakehityksen kynnyksellä: globaalit haasteet ja Rosatomin ratkaisut; Ekotehokkaat teknologiat ydinvoima-alalla: tänään ja huomenna.

Viimeinen foorumipäivä julistettiin nuorten päiväksi. Päivään kuului 11 tapahtumaa opiskelijoille ja koululaisille, mm. kilpailuja ja kyselytilaisuuksia. Tapahtumien joukossa oli Rosatomin Prosessitehdas, jossa esiteltiin interaktiivisia koulutusmuotoja, jotka voitaisiin liittää korkeakoulujen koulutusohjelmiin. Lisäksi pidettiin opiskelijoiden esitelmäkilpailu aiheesta Ydinvoima perustana hiilettömälle energiatuotannolle.

Foorumiin osallistui yli 450 eri tiedotusvälineiden edustajaa, joiden joukosta yli 240 edusti ulkomaista mediaa.