20.3.2017

Leningradin ydinvoimala panostaa Ympäristövuoden aikana luonnonsuojeluun

Venäjällä julistettu Ympäristövuosi 2017 pyrkii ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Leningradin ydinvoimalan ympäristönsuojeluosaston pääinsinööri Valentin Oleinik kertoi: ”Ydinenergian, ja sen ohella Leningradin ydinvoimalan ympäristövaikutuksen vähentäminen ei ole sidoksissa ennalta määriteltyihin päiviin, vaan se on järjestelmällistä ja jokapäiväistä työtä. Leningradin ydinvoimalalle tämä vuosi on tärkeä siellä käynnistettävän uuden voimalayksikön näkökulmasta. Käynnistystä edeltäviin toimenpiteisiin kuuluu voimalan puhdistus- ja vedenottojärjestelmien tukilaitteistojen huolellinen valmistelu. Säteilyturvallisuusosasto varustaa uusia yksiköitä säteilynvalvontajärjestelmillä, valmistautuu ydinpolttoaineen vastaanottamiseen ja moniin muihin tärkeisiin toimenpiteisiin.”