21.3.2017

WANO:n asiantuntijat tukevat Leningradin ydinvoimalaitoksen valmistautumista uuden voimalayksikön korkeatasoiseen käynnistykseen

Kansainvälisen ydinvoimalayhtiöiden yhteistyöjärjestö WANO:n ammattilaiset osallistuivat Leningradin ydinvoimalaitoksella rakenteilla olevan voimalayksikön käynnistystä edeltävien prosessien tarkastukseen. Tarkastuksen tarkoituksena on arvioida uuden VVER-1200-yksikön valmius turvalliseen käynnistykseen ja käyttöönottoon. WANO:n reaktoreiden käynnistystoimenpiteisiin erikoistuneet asiantuntijat tapasivat neljän päivän aikana ydinvoimalan henkilökuntaa ja kävivät heidän kanssaan läpi tärkeimpiä reaktorin käynnistykseen ja käyttöön liittyviä kysymyksiä: tuotannon organisaatio ja hallinto, käyttö, remontointi, tekninen tuki, säteilysuojelu, tuotannon kemialliset prosessit, käyttökokemus, paloturvallisuus, sekä hätätilavalmius käynnistysvaiheessa. Ydinvoimaloiden kumppanuusluonteiset tarkastukset ovat vapaaehtoisia ja niitä suoritetaan voimalayksiköissä kerran kuudessa vuodessa, sekä vakituisesti käyttöönottoon valmistautuvissa yksiköissä.