3.4.2017

STUK valvoi Kuolan ydinvoimalaitoksen höyrystinten lämmönvaihtoputkijärjestelmien testausta

Kuolan ydinvoimalaitoksella (Polarnye Zorin kaupunki, Murmanskin alue) pidettiin 29.3.2017 voimalan höyrystinten lämmönvaihtoputkien uudistettujen pyörrevirtatarkastusjärjestelmien hyväksyntätarkastus, johon osallistui Suomen ja Ruotsin säteilyturvakeskusten (STUK ja SSM), sekä norjalaisen Haldenin IFE-energiatekniikkainstituutin valvonta-asiantuntijoita. Uudistetun järjestelmän avulla voidaan havaita ja analysoida epämuodostumia metalliputkissa ennen kuin ne ehtivät kehittymään riskitekijöiksi. Kuolan ydinvoimalaitokselle 10 vuotta sitten toimitettu järjestelmä on toiminut onnistuneesti kuluneiden vuosien aikana. Höyrystinten metalliputkien kunnon valvonta on yksi tärkeimmistä tekijöistä minkä tahansa ydinvoimalan turvallisessa käytössä.

SSM:n sihteeristön päällikkö Bengt Tage Eriksson kommentoi tarkastusta: ”Kaikki yhteiset hankkeemme on suunnattu mahdollisten hätätilanteiden riskien vähentämiseen. Nostaisin esille kolme tärkeintä hanketta: Ensinnäkin höyrystinten lämmönvaihtoputkien tarkastusjärjestelmien uudistaminen. Näillä järjestelmillä on hyvin merkittävä rooli reaktorin turvallisen toiminnan takaamisessa ja niiden avulla voidaan varmistaa se, että piirien välille ei synny vuotoja. Toisena on putkien hitsausliitosten tilan valvontalaitteiden uudistaminen. Lisäksi käymme keskusteluja mahdollisuudesta rahoittaa ensimmäisen ja toisen voimalayksikön käyttösimulaattorien nykyaikaistaminen.”