21.4.2017

Kalininin ydinvoimalaitokselle luodaan järjestelmä turvallisuuskulttuurin jatkuvaa kehittämistä varten

Kalininin ydinvoimalaitoksella pidettiin 19.-21. huhtikuuta 2017 IAEA:n seminaari, joka käsitteli turvallisuuskulttuuria. Siihen osallistui IAEA:n asiantuntijoita Norjasta, Suomesta ja Espanjasta, edustajia Leningradin ydinvoimalaitokselta, sekä Kalininin ydinvoimalaitoksen koordinointineuvoston ja analyyttisen osaston jäseniä. Seminaarin tavoitteena oli kokemustenvaihto turvallisuuskulttuurin jatkuvasta kehittämisestä. IAEA:n asiantuntijaryhmän johtaja, Birgitta Skärbo totesi: ”Ydinvoimalan turvallisuuden takaamiseksi ei riitä pelkkä tieto ja taito. Siihen tarvitaan varsinkin myös käyttöhenkilöstön psykologista valmiutta, joka tarkoittaa sisäistä pyrkimystä asettaa turvallisuus ensisijaiseksi tavoitteeksi, itsehillintää ja vastuuntuntoa kaikkien turvallisuuteen vaikuttavien työvaiheiden toteuttamisen aikana”.