4.5.2017

Leningradin ydinvoimalaitoksella aloitettiin 1. voimalayksikön reaktorirakennuksen suojakuoren tarkastus

Leningradin ydinvoimalaitoksella aloitettiin yksi tärkeimmistä rakenteilla olevan 1. voimalayksikön reaktorin käyttöönottoa edeltävistä työvaiheista: reaktorirakennuksen suljetun suojakuorijärjestelmän tarkastus. Kyseessä on lokalisoiva turvajärjestelmä, joka koostuu sisäisestä ja ulkoisesta suojakuoresta. Kaksinkertainen suojakuori estää säteilyn pääsyn ympäristöön sekä suojaa sen sisällä olevaa reaktoria ulkoisilta tekijöiltä. Tarkastuksen aikana testataan sisemmän suojakuoren lujuus ja tiiviys, sekä vahvistetaan sen käyttövalmius. Testien avulla voidaan arvioida sisäisen suojakuoren fyysisten arvojen vastaavuus hankeasiakirjoihin sekä määritellä vahvuuden turvamarginaali. Onnistuneen tarkastuksen jälkeen järjestelmä todetaan käyttövalmiiksi.