19.5.2017

Leningradin ydinvoimalaitoksen työmaalla aloitettiin dieselgeneraattoreiden kattava testaus

Leningradin ydinvoimalaitoksen uuden laitososan 1. voimalayksikössä aloitettiin 18. toukokuuta 2017 tärkeä reaktorin käyttöönottoa edeltävä työvaihe: hätätilanteissa voimalan sähköntuotannosta vastaavien dieselkäyttöisten varageneraattorien kattava testaus. Testissä käynnistettiin ensimmäinen neljästä dieselgeneraattorista ja synkronoitiin se sähköverkkoon. Generaattorin toimintaa testattiin eri käyttötiloissasen suunnitteluparametrien vahvistusta sekä säädettävyyden ja käyttötoiminnan tarkastamista varten. Kyseinen toimenpide on yksi tärkeimmistä vaiheista ennen voimalayksikön ensimmäistä käynnistystä, joka edellyttää varavoimakoneiden täyttä käyttövalmiutta.