24.5.2017

Novovoronezhin ydinvoimalaitos: Pohjoismaat hyödyntämään venäläisten kokemusta voimalayksiköiden käytöstäpoistossa

Pohjoismaat tulevat hyödyntämään venäläisten Novovoronezhin ydinvoimalaitoksella keräämää kokemusta voimalayksiköiden käytöstäpoistossa. Tästä ilmoitti Säteilyturvakeskuksen Venäjän yhteistyöhön erikoistunut projektipäällikkö Kim Söderling Novovoronezhissa järjestetyssä kokouksessa, jossa käsiteltiin Rosenergoatom-konsernin ja Pohjoismaiden välisen yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa. Kokoukseen osallistui kahdeksan edustajaa Suomen, Norjan ja Ruotsin ydinvoimalaitoksista ja sääntelyvirastoista, Rosenergoatomin johtohenkilöstöä, sekä henkilökuntaa Leningradin, Kuolan ja Novovoronezhin ydinvoimalaitoksilta ja Rosenergoatomin Novovoronezhin insinöörikeskuksesta. Kim Söderling: ”Suomalaiset ydinvoima-alan ammattilaiset opettelivat ydinreaktorien käyttöä Novovoronezhissa ennen Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöönottoa. Ja puolestaan nyt, kun ensimmäisen voimalayksikön käytöstäpoisto on edessä, asiantuntijamme kääntyvät taas Novovoronezhin kollegoiden puoleen”. Rosenergoatomin ja Pohjoismaiden välinen yhteistyö on toiminut jo vuodesta 1992 ja aloitteen sille tekivät Pohjoismaat. Koko tämän ajan Pohjoismaat ovat olleet mukana tukemassa Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuuden kehittämistä. Rosenergoatomin ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto-osaston johtaja Natalia Safronova: ”Luomme koulutuskeskuksen, jolla tulee olemaan kaksi päätehtävää: Käytöstäpoistoon keskittynyt Novovoronezhin ydinvoimalaitoksen käyttöhenkilöstön uudelleenkoulutus ja muiden ydinvoimalaitosten, ulkomaiset voimalat mukaan lukien, henkilöstön koulutus. Keskukseen tulee käyttösimulaattoreita, joita käytetään tällä hetkellä Novovoronezhissa käytännön taitojen hiomiseen”. Novovoronezhin tarjoamat koulutusmahdollisuudet herättivät mielenkiintoa ulkomaalaisissa kollegoissa. Norjan energiatekniikkainstituutin Venäjä-yhteistyöosaston johtaja Jan Poshmir: ”Novovoronezhin ydinvoimalalla on tänä päivänä johtava asema maailman ydinenergia-alalla. Se on ainutlaatuinen laitos, jossa on esillä ydinvoimalan täysi elinkaari uusien voimalayksiköiden rakentamisesta vanhojen käytöstäpoistoon. Erityisesti käytöstäpoisto on meille todella ajankohtainen aihe. Norjassa suunnitellaan kahden tutkimusreaktorin sulkemista, jonka takia venäläisten kollegoiden kokemus siinä kiinnostaa meitä”. Rosenergoatomin ja Pohjoismaiden edustajien tapaamisen tuloksena tehtiin joukko uusia sopimuksia, mm. luotiin yhteinen työryhmä käsittelemään käytöstäpoistoa koskevia kysymyksiä, sovittiin Rosenergoatomin insinöörikeskuksen sekä Leningradin ja Belojarskin ydinvoimaloiden henkilöstön osallistumisesta saksalaisen Energiewerke Nord GmbH:n koulutusseminaareihin Grefswaldin ydinvoimalaitoksella, sekä ulkomaalaisten asiantuntijoiden järjestämistä koulutusseminaareista Novovoronezhin, Leningradin, Kuolan ja Belojarskin ydinvoimalaitosten käytöstäpoistosta vastaavalle henkilökunnalle.