3.6.2017

IAEA:n pääsihteeri Yukiya Amano painotti Venäjän roolia ydinvoiman kehittämisessä ja energiateollisuuden ulkopuolisessa soveltamisessa

IAEA:n pääsihteeri Yukiya Amano vieraili 3. kesäkuuta 2017 ensimmäisen kerran Leningradin ydinvoimalaitoksella Pietarin kansainvälisen talousfoorumin ohessa. Hän tutustui vierailun aikana voimalassa tehtyihin modernisointitöihin ja arvioi uusiin voimalayksiköihin asennettujen VVER-1200-reaktorien käyttöönottovalmiutta. Amano antoi korkean arvosanan Leningradin ydinvoimalaitoksen turvajärjestelmille ja huomioi uusien yksiköiden lisäjärjestelmät ja niiden erot vanhoihin: ”VVER-1200:n monitasoinen suojaus antaa voimakkaan vaikutelman. Jos yksi turvajärjestelmistä pääsee pettämään, toinen korvaa heti sen toiminnan. Juuri näin sen tulisikin toimia”. Amano kertoi vierailua käsittelevässä lehdistötilaisuudessa, että Venäjällä on merkittävä panos IAEA:n toiminnassa sekä energiateollisuuden ja sen ulkopuolisen toiminnan osalta: ”Ydinvoima on kaikista ekologisin tapa tuottaa energiaa sen vähäisten kasvihuonepäästöjen ansiosta. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta ydinvoiman kehittäminen on välttämätöntä ja sitä tullaan jatkamaan. Venäjällä on tässä prosessissa todella merkittävä rooli”.