4.5.2017

Novovoronezhissa järjestettiin Venäjän ja Pohjoismaiden välinen pelastusryhmien ja -yksiköiden valmiuden takaamista käsittelevä seminaari

Novovoronezhissa sijaitsevassa Venäjän ydinenergiaviraston pelastuskeskuksessa järjestettiin 22.-25. toukokuuta pelastusryhmien ja -yksiköiden valmiuden takaamista käsittelevä seminaari. Tapahtuma on osa Venäjän ja Pohjoismaiden välistä hätätilannetoimintaa ja -valmiutta koskevaa yhteistyötä. Tapahtumaan osallistui edustajia Rosatomin ydin- ja säteilyturvaosastosta, Voronezhin alueen hätätilaministeriöstä, Ruotsin ja Norjan säteilyturvavirastoista (SSM ja NRPA), Suomen Säteilyturvakeskuksesta, sekä Venäjän federatiivisesta ydinenergiavirastosta ja Novovoronezhin ydinvoimalaitokselta. Seminaariin osallistuville demonstroitiin venäläisten pelastustyöntekijöiden käytännön toimenpiteitä liikenneonnettomuuksissa, joissa on kuljetettu radioaktiivisia aineita. Toimenpiteet keskittyivät onnettomuuden seurausten korjaamiseen, uhrien etsintään saastuneelta alueelta, heidän evakuointiin turvalliselle alueelle, sekä saastuneiden alueiden puhdistukseen, pelastushenkilökunnan ja kulkuneuvojen dekontaminaatioon. Osallistujat arvioivat harjoitusten tason korkeaksi.