26.7.2017

HBL: Ydinpolttoaine kelluvaan ydinvoimalaitokseen ladataan Murmanskissa

Rosenergoatom vahvisti viime viikolla, että kelluvaan Akademik Lomonosov -ydinvoimalaitokseen ei ladata ydinpolttoainetta ennen sen hinausta Pietarista Murmanskiin.
Yhtiön edustajat ilmoittivat, että laitoksen koekäyttö suoritetaan Murmanskissa. Ydinpolttoaine kuljetetaan erillisenä toimituksena ja ladataan voimalayksikköön vasta Murmanskissa.
Itse kelluva voimalayksikkö kuljetetaan tavallisena suurena merialuksena, koska merioikeudessa ei ole määrätty erikseen ydinlaitosten hinauksesta.
- Lainsäädännössä ei ole määritelty tämänkaltaisten kohteiden hinauksesta, joten sen matkan aikana sattuneet tapahtumat voivat johtaa vaikeisiin byrokraattisiin ongelmiin, sanoi Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.
Tiippana vieraili viime viikolla kelluvan voimalayksikön rakennustelakalla ja sanoi, että se on täysin muiden rakennettavien laitosten kaltainen.
Ydinlaitoksen kuljetus herätti suurta huolta Norjassa, sillä kuljetusreitti kulkee sen koko rannikkoa pitkin.
- Vierailuni aikana minulle kerrottiin, että venäläinen osapuoli suhtautuu naapurimaiden osoittamiin huoliin kunnioittavasti ja sain vaikutelman että tämä vaikutti päätökseen laitoksen käyttöönotosta vasta Murmanskissa, sanoi Tiippana.
Norjan ulkoministeriö sanoi olevansa tyytyväinen siihen, että Venäjä huomioi maan näkökulman kelluvan ydinvoimalaitoksen kuljetuksessa. Maan ulkoministeri Børge Brenden mukaan suunnitelma vastaa nyt täysin norjalaisen merenkulun turvallisuusvaatimuksia.
- Seurasimme huolellisesti tapahtuman kehittymistä ja teimme kaikkemme, jotta yhteydenpito venäläisten viranomaisten kanssa johtaisi kaikista turvallisimpaan lopputulokseen, sanoi Brende.
Hän ilmaisi myös tyytyväisyytensä venäläisten päätökseen kuljettaa ydinpolttoaine erikseen ja ladata se vasta Murmanskissa.
Petteri Tiippanan mukaan kelluvan ydinvoimalaitoksen kuljetukseen liittyvät riskit ovat samat, kuten tavallisessa merenkäynnissä. Ydinturvallisuuden näkökulmasta suuremman huolen aiheuttaa ydinkäyttöinen sukellusvene, joka kulkee Suomenlahden läpi maanantaina.
”En silti pidä sitä vaarana, vaikka sukellusvene kuljettaisi aktiivista ydinpolttoainetta”, tarkensi Tiippana.
Akademik Lomonosov on koeluontoinen hanke, joka pyrkii demonstroimaan liikkuvan ydinvoimalaitoksen antamia etuja syrjäisille alueille, joissa on puutetta sähköstä ja lämmöstä. Kelluvan ydinvoimalaitoksen varsinainen käyttöönotto on suunnitteilla aloittaa vuonna 2019.
Laitoksen sähköteho on 70 megawattia. Tällä hetkellä pohjoisten alueiden suurimpia sähkönkuluttajia ovat öljy- ja kaasuesiintymät, mutta kelluva ydinvoimalaitos kykenee tuottamaan sähköä myös 200 000 asukkaalle.
- Kelluvien ydinvoimalaitosten käytöstä voivat olla kiinnostuneita vaikeasti saavutettavilla alueilla toimivat maat, sanoi Tiippana.
Hänen mielestään niiden tuoma lopullinen hyöty riippuu siitä, miten laitoksia tullaan kuljettamaan, käyttämään ja vetämään pois käytöstä niiden elinkaaren lopussa.
- Koko maailma tulee varmasti seuraamaan kiinnostuksella Venäjän pohjoisten alueiden kehitystä.
Linkki:
https://www.hbl.fi/artikel/inget-karnbransle-pa-flytande-karnkraftverk/