27.8.2017

Enemmistö unkarilaisista kannattaa Paksin ydinvoimalan laajennusta

Paks-2-ydinvoimalahankkeen ohessa tehdyssä mielipidetutkimuksessa suurin osa vastaajista piti ydinvoimaa luotettavana energiamuotona Unkarille. Paksin ydinvoimalan laajentamista uusilla nykyaikaisilla voimalayksiköillä tuki 54 % vastaajista ja vain 36 % vastusti sitä. Kymmenen prosenttia ei osannut sanoa. Tiedustelun mukaan 51 % unkarilaisista vastustaa sähkölaskujen kasvamista uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan tuotannon takia. Puolestaan 2/3 Unkarin väestöstä uskoo Paks-2:n vähentävän maan riippuvuutta tuontisähköstä. Puolet vastaajista ymmärtää, että ydinvoimalan toimintaan ei liity hiilidioksidipäästöjä. Paks-2:n hanketta hallinnoiva yhtiö pitää väestön jatkuvaa tiedottamista erittäin tärkeänä. Viestinnän suunnittelemiseksi yhtiö suorittaa jokavuotisen mielipidetiedustelun 1000–2000 vastaajan keskuudessa, jolla se tutkii uusien yksiköiden rakentamista koskevaa yleistä mielipidettä.
Lähde: Portfolio.hu