28.8.2017

Leningradin ydinvoimalaitos: IAEA:n asiantuntijat antoivat alustavan arvion ydinvoimalan valmiudesta OSART-tarkastukseen

Leningradin ydinvoimalaitoksella vieraili 20.–26. elokuuta 2017 joukko kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n asiantuntijoita valmistelemassa laitosta OSART-tarkastukseen. Vierailu tapahtui itse ydinvoimalan ja Rosenergoatomin kutsusta. Kansainväliseen asiantuntijaryhmään kuului eri maiden ydinenergia-alan yhtiöiden edustajia, joilla on laaja työkokemus IAEA:n kanssa, sekä edustajia Rosenergoatomin teknisistä yksiköistä. Asiantuntijat tarkastivat laitoksen toimintaa koko viikon ajan: arvioivat dokumentoinnin tilaa ja henkilöstön noudattamia työsääntöjä ja -määräyksiä, suorittivat kierroksia tuotantotiloihin, sekä valvoivat ja haastattelivat työntekijöitä. Lopulta jokainen asiantuntija antoi alustavan arvion ydinvoimalan valmiudesta OSART-tarkastukseen oman erikoistumisalansa osalta: huolto ja korjaus, tekninen tuki, säteilysuojelu, onnettomuuksien hallinta, sekä johtajuus ja turvallisuuskeskeinen hallinta. OSART-tarkastus suoritetaan Leningradin ydinvoimalaitoksen vanhoissa RBMK-reaktoreilla varustetuissa yksiköissä 13.–30. marraskuuta 2017. Asiantuntijat arvioivat neljännen voimalayksikön perusteella ydinvoimalan käyttöturvallisuutta.