1.9.2017

Leningradin ydinvoimalaitos: Kahdenkymmenen maan edustajat vierailivat uusien voimalayksiköiden rakennustyömaalla

Leningradin ydinvoimalaitoksen uudessa yksikössä järjestettiin Rosatomin ja IAEA:n väliseen yhteistyöhön kuuluva vierailu, johon osallistui edustajia 20:sta kansallisen ydinvoimaohjelman kehittämisen aloittaneesta tai sen aloittamista suunnittelevasta maasta. Osallistujat tulivat eri valtionvirastoista, jotka ovat mukana maan sähköntuotantoa ja tuotantotyypin valintaa koskevassa päätöksenteossa. Ryhmään kuului edustajia jo ydinvoiman valinneista Turkista, Jordaniasta ja Egyptistä, sekä asiantuntijoita Ranskasta, Suomesta ja Valko-Venäjältä. Vierailu ajoittui varsin ”kuumalle” kaudelle, sillä uuden voimalayksikön käyttöönotto lähestyy maalilinjaa: siellä on menossa laitteiston kuumatestausvaihe, jossa laitoksen toiminnan luotettavuus ja turvallisuus vahvistetaan vähintäänkin seuraavaksi 50:ksi vuodeksi. Vierailijat esittivät paljon kysymyksiä rakennustyömaalla koskien uuden yksikön operointia, sen tuotantoarvoja ja ydinvoimalan alueella suoritettavaa ympäristöseurantaa. Ranskalaisen EDF:n edustaja David Frank Tersigni totesi: ”Saavutukset ja rakennustöiden turvallisuus ovat vaikuttavia. Voimalayksikön lisäturvajärjestelmien osalta tämä on varmasti yksi kaikkein turvallisimmista projekteista. Saman sukupolven reaktoreita rakennetaan myös meillä Ranskassa, vaikka maamme harkitsee samalla myös muita uusiutuvia energianlähteitä”.