20.9.2017

Leningrad-2:n ensimmäisessä yksikössä alkoi lopputarkastus

Ensimmäisessä Leningradin ydinvoimalaitoksen uusista voimalayksiköistä aloitettiin käyttöönottotyöt viimeistelevä reaktorilaitoksen lopputarkastus. Kyseessä on yksi vastuullisimmista vaiheista ennen yksikön varsinaista käynnistämistä. Tarkastus kestää 47 päivää ja sen aikana suoritetaan lähes kolmekymmentä koetta, joiden avulla tarkastetaan ja arvioidaan reaktorilaitoksen teknistä tilaa viime työvaiheessa suoritettujen kuumakokeiden jälkeen. Kuumatestauksessa laitteisto ja sen tekniset järjestelmät toimivat olosuhteissa, jotka vastasivat mahdollisimman läheisesti yksikön varsinaista käyttöä. Tarkastuksen aikana tulee saada täysi varmuus siitä, että reaktori toimii nyt oikein ja on käyttövalmis. Lähipäivinä alkavassa ensimmäisessä tarkastusvaiheessa reaktori puretaan ja sen rungon ja pääliitosten, sekä sisäisen laitteiston tila tarkastetaan. Tämän lisäksi tarkastetaan laitoksen turvallisuuden kannalta olennaisten laitteiden ja putkistojen metalli- ja hitsausliitokset, arvioidaan höyrygeneraattoreiden ja pääkiertopumppujen tila, testataan vielä kerran reaktorin nosto- ja siirtolaite, sekä muita olennaisia järjestelmiä. Onnistunut tarkastus vahvistaa uuden yksikön lopullisen valmiuden sen varsinaista käynnistystä varten.