15.9.2017

Rosatom julkaisi uuden ydinalan kustannussuunnittelukurssin

Rosatom ja PMSOFT-yritysryhmä kehittivät yhdessä uuden, ydinalan kustannussuunnitteluun keskittyneen etäkurssin. Interaktiivinen kurssi jakautuu neljään eri teemaan: yleinen kustannushallinta, strateginen varainhoito, projektinhallinta ja kustannushallinnan tukiprosessit. Jokainen kurssin teemoista esitellään oikeisiin hankkeisiin pohjautuvien esimerkkien avulla. Nämä sisältävät hankesuunnitelmia, raportteja, toteutusta kuvaavia S-käyriä, sekä käytännön esimerkkejä tehtävien ratkaisuista. Lisäksi opiskelijaa tukee koko kurssin ajan mentori, joka selittää ja syventää eri teemojen materiaaleja. Kustannussuunnittelun tieto ja taito ovat äärimmäisen tärkeitä Rosatomin johtajille ja asiantuntijoille kustannusarvioiden tarkkuuden parantamisessa sekä pääomasijoitusten ja niihin liittyvien riskien tehokkaassa hallinnassa sekä Venäjällä että muualla maailmassa toteutettavissa ydinvoimalahankkeissa.