13.9.2017

Rosatom rekisteröi uuden hallintayhtiön toteuttamaan tuulivoimastrategiaa

Rosatom-konserni rekisteröi NovaWind AO:n uudeksi hallintayhtiöksi, jonka tehtävänä on vastata Rosatomin osuudesta tuulivoimamarkkinoiden johtavilla segmenteillä ja teknologia-alustoilla. NovaWindin toimitusjohtaja Aleksandr Korchagin: ”Onnistunut siirtyminen tuulivoiman sisäisille ja kansainvälisille markkinoille, sekä uusien tuotteiden kehitys vaativat merkittävää Rosatomin resurssien keskittämistä. Näin kunnianhimoisen tehtävän ratkaisemiseksi Venäjälle pitää luoda täysin uudenlaista osaamista, kattaen tuulivoimaloiden operoinnin, tuuliturbiinien sarjatuotannon, huoltopalveluiden järjestämisen, sekä uusien tuotteiden markkinointi-. kehitys- ja myyntipalvelut. Tuulivoimahanke on täysin uusi suuntaus liiketoiminnassa, koska sitä toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä hollantilaisen Lagerweyn kanssa”.