4.10.2017

Kuolan ydinvoimalaitoksella järjestettiin seminaari turvallisuuskulttuurin kehittämisestä

Kuolan ydinvoimalaitoksella pidettiin kansainvälinen seminaari ydinvoimaloiden turvallisuuskulttuurin kehittämisestä. Suomesta siihen osallistui asiantuntijoita Säteilyturvakeskuksesta, Fortumista sekä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloita hallinnoivasta TVO:sta. Seminaarin osapuolet kävivät läpi ydinalan turvallisuuskulttuurin kehitystä ja parantamista koskevia ajankohtaisia kysymyksiä ja vaihtoivat kokemuksia. STUKin projektipäällikkö Irene Olkonen totesi seminaarissa: ”Kaikki me ydinvoimaloissa ja valvontaelimissä toimivat asiantuntijat tiedämme, että turvallisuuskulttuuri on yksi ydinvoimalan toiminnan tärkeimmistä turvallisuuskriteereistä. Sekä me suomalaiset että täällä Kuolan ydinvoimalassa työskentelevät ammattilaiset muistutamme, miten tärkeää on pitää yllä jatkuvaa, kansainvälistä kokemustenvaihtoa, jotta voimaloiden turvallinen toiminta olisi taattua. Tällaista yhteistyötä jatketaan myös ensi vuonna”. Kuolan ydinvoimalaitoksella järjestetty seminaari oli jo toinen vastaava Venäjällä järjestetty seminaari tänä vuonna. Ensimmäinen järjestettiin Leningradin ydinvoimalaitoksella ja seuraava järjestetään suomalaisen osapuolen toimesta Olkiluodon ydinvoimalassa.