12.9.2017

Novovoronezhin toisessa uudessa voimalayksikössä aloitettiin käyttöönottotyöt

Novovoronezhin ydinvoimalaitoksen uuden laitososan toisessa voimalayksikössä aloitettiin käyttöönottotyöt, jotka keskittyvät takaamaan yksikön turvallisen käyttötoiminnan tulevaisuudessa. Niiden aikana tarkastetaan kaikki yksikön päälaitteistot, jotka sähköistettiin edellisessä työvaiheessa. Tällä hetkellä yksikön rakennustyömaalla toimii 2500 työntekijää 12:sta eri urakoitsijayhtiöstä. Yksi käyttöönottotöiden tärkeä tekijä on myös valmistella käyttöhenkilöstö, joka osallistuu töihin aktiivisesti. Työntekijät syventyvät yksikön toimintaperiaatteisiin ja opiskelevat käytännössä sen eri järjestelmien välistä vuorovaikutusta. Voimalayksikön käyttöönotto koostuu vaiheittain käyttöönottotöistä, varsinaisesta käynnistyksestä ja lopulta ensimmäisestä testiluontoisesta sähköntuottamisesta sähköverkkoon. Yksikön käyttöikä alkaa, kun ensimmäinen erä ydinpolttoainetta ladataan sen reaktoriin. Novovoronezh-2:n toinen voimalayksikkö on tarkoitus käynnistää ensimmäisen kerran vuonna 2018.