17.10.2017

Japani ja Venäjä neuvottelivat nopeiden hyötöreaktorien kehittämisesestä

Venäjän Rosatom ja Japanin atomienergiavirasto JAEA sekä maan Talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö (METI) neuvottelivat 10.10.2017 nopeilla neutroneilla toimivien hyötöreaktorien kehitysstrategiasta. Rosatomista neuvotteluja edusti hankeasiantuntija Vladimir Pershukov ja asiantuntijoita alakohtaisista yrityksistä, kuten Techsnabexport, TVEL, Kontsern Rosenergoatom, OKBM Afrikantov ja AKME-Engineering. ”Venäjä ja Japani pyrkivät suljettuun polttoainekiertoon ja nopeilla neutroneilla toimivien hyötöreaktorien käyttöönottoon. Tämä on tulevaisuuden avainstrategia ydinenergia-alan kilpailukyvyn ylläpitämisessä, sekä kerääntyvien ydinjätteiden vähentämisessä ja uraanivarojen tehokkaassa hyödyntämisessä”, kommentoi Pershukov. Vuonna 2015 Venäjällä kytkettiin sähköverkkoon maan kehittämä BN-800-hyötöreaktori, joka käyttää jäähdytysaineena natriumia ja polttoaineena ns. MOXia, eli sekaoksidipolttoainetta (engl. Mixed oxide fuel). Lisäksi Venäjä kehittää modernimpaa BN-1200 reaktoria. Pitkän aikavälin strategiana Venäjä puolestaan kehittää nopeaa ja huipputurvallista BREST-reaktoria, joka käyttää jäähdytysaineena lyijyä ja toimii nitridipolttoaineella. Sen toiminta perustuu täysin ydinvoimalan alueen sisällä tapahtuvaan polttoainekiertoon. Tämän lisäksi on kehitteillä myös lyijy-vismuttia jäähdytysaineena käyttävä nopea reaktori pitkäaikaiseen käyttöön alueellisissa energiajärjestelmissä.