25.10.2017

MEPhI-korkeakoulussa luotiin ohjelmisto mallintamaan tulevaisuuden ydinreaktoreita

Venäläiset ydintutkijat kehittivät ohjelmistokokonaisuuden, jonka avulla voidaan mallintaa ydinpolttoaineen käsittelyä Proryv-projektissa, edistäen uutta ydinvoimatekniikkaa. Proryv (suom. Läpimurto) on nopeisiin hyötöreaktoreihin perustuva, suljettuun ydinpolttoainekiertoon tähtäävä projekti, jonka odotetaan vahvistavan Venäjän johtajuutta globaaleilla ydintekniikkamarkkinoilla. Projektiin sisältyy kaksi uuden sukupolven reaktoria: natriumia jäähdytysaineena käyttävä hyötöreaktori BN-1200 ja lyijyä käyttävä tutkimus- ja demonstraatioreaktori BREST-OD-300. Reaktorien suljettu polttoainekierto tarkoittaa käytännössä sitä, että ne tuottavat itse oman ydinpolttoaineensa, eli plutoniumin, jota puolestaan saadaan raaka-aineena käytetystä rikastamattomasta uraanista. Tämänkaltaisen reaktorin tulee siis itse tuottaa fissioreaktioon tarvittavat isotoopit sen koko käyttöiän ajan. Kehitystyön tehostamiseksi Venäläisen MEPhI-korkeakoulun asiantuntijat loivat REPRORYV-ohjelman (Recycle for PRORYV), joka mallintaa reaktorien polttoaineen ulkoista käsittelyprosessia. Ohjelmiston avulla voidaan arvioida polttoaineessa olevan plutoniumin vaikutusta, polttoaineen uusiutumisen olosuhteita, sekä mahdollista hävikkiä reaktorin toiminnassa.