20.10.2017

TVEL läpäisi FORTUMin auditoinnin

FORTUM Power and Heat Oy suoritti Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiön auditoinnin Loviisan ydinvoimalaan tehtävien polttoainetoimitusten yhteydessä. Tarkastustiimin johtaja Jyrki Virtanen huomautti, että TVEL on tehnyt paljon hyvää työtä laadunhallintajärjestelmänsä kehittämisessä ja itse auditoinnin järjestämisessä. FORTUM auditoi TVEL:n viimeksi vuonna 2014. TVEL:n toimintaan kuuluu ydinpolttoaineen valmistus, uraanin konversio ja rikastaminen, kaasusentrifugien valmistus, sekä tutkimus- ja suunnittelutoiminta. Yhtiö vastaa kaikkien venäläisvoimaloiden ydinpolttoaineen toimituksesta: yhteensä se toimittaa polttoainetta 75 voimalareaktoriin 14:ssä eri maassa, kahdeksan eri maan tutkimusreaktoreihin, sekä Venäjän laivaston ydinreaktoreilla toimiviin aluksiin. Joka kuudes ydinvoimalareaktori maailmassa toimii TVEL:n polttoaineella.