22.11.2017

Moskovassa pidettiin kansainvälinen keskustelufoorumi AtomEco-2017

Moskovassa päättyi 22. marraskuuta kansainvälinen näyttely ja keskustelufoorumi AtomEco-2017. Tapahtuman järjesti Rosatom ja Rostechnadzor-sääntelyvirasto, Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön ja IAEA:n tukemina. Foorumiin osallistui kahden päivän aikana yli 1000 henkeä ja sen pääteemana oli ”Puhdas energia tuleville sukupolville”. Keskustelun painopisteinä toimivat ydinenergia-alan ympäristöturvallisuus ja julkinen hyväksyttävyys, ympäristönsuojelun sääntely, sekä uusi ympäristöystävällinen teknologia jätehuollossa ja laitosten käytöstäpoistossa. Foorumin 21. marraskuuta pidetyssä täysistunnossa pohdittiin ydinvoiman roolia maailmanlaajuisessa siirtymisvaiheessa vähähiiliseen energiantuotantoon ja tultiin siihen johtopäätökseen, että ydinvoima vastaa kaikkia tulevaisuuden energiateollisuuden asettamia ympäristöllisiä ja taloudellisia vaatimuksia. Samalla ydinvoimaa ei voida pitää pelkkänä vaihtoehtona uusiutuville energianlähteille. Rosatomin varapääjohtaja Kirill Komarov: ”Mielestämme kyseessä on joukko toisiaan täydentäviä elementtejä, joiden tulee yhdessä muodostaa pohja tulevaisuuden hiilivapaalle energialle. Jos verrataan koko elinkaaren aikana koostuvaa omakustannushintaa, ydinvoima on tähän päivään saakka yksi tehokkaimmista energianlähteistä”. AtomEco2017:n osallistujat osoittivat erityistä kiinnostusta paneelikeskusteluun ”Arktis ja atomi: kehitys ja ekologia”, jossa tuotiin esille se, miten arktisen alueen kehittäminen on yksi Venäjän ensisijaisista strategisista tavoitteista ja miten se vaatii uusien taloudellisesti tehokkaiden ja ympäristöystävällisten teknologioiden soveltamista, joita myös Venäjän ydinala pyrkii tuottamaan. NIKIET-instituutin varajohtaja Aleksandr Pimenov esitteli tilaisuudessa pienoisydinvoimaloihin suunniteltuja reaktoreita, mm. yhdistettyä Shelf-reaktoria. Foorumissa pidettiin yhteensä 15 istuntoa ja paneelikeskustelua, jotka oli jaettu kolmeksi eri teemaksi: ”turvallisuus, ydinteollisuus, ekologia”, ”ympäristönsuojelu ja sen sääntely” ja ”yhteiskunta ja ydinvoima”.