13.11.2017

OKB Gidropress läpäisi MVM Paks II:n ja Unkarin ydinhallintaviraston auditoinnin

Rosatomin koneteollisuusosasto Atomenergomash:iin kuuluva OKB Gidropress auditoitiin ydinreaktorin valmistajana Unkarissa sijaitsevan Paksin ydinvoimalaitoksen uusien voimalayksiköiden (5. ja 6.) rakennushankkeessa. Auditoinnista vastasi tilaajayhtiö MVM Paks II Unkarin ydinhallintavirasto HAEA:n tukemana. MVM Paks II:n ja HAEA.n edustajat tarkastivat varsinaiseen reaktorin rakentamiseen liittyvää teknistä dokumentaatiota, sekä johtamisjärjestelmä- ja lupa-asiakirjoja. Auditoinnin tuloksena todettiin, että OKB Gidropress omaa kaikki ne tarvittavat tekniset resurssit ja pätevän työhenkilökunnan, jotka tarvitaan reaktorilaitteen valmistamiseen. Yhtiölle myönnettiin sertifikaatti, joka myöntää sille Paksin ydinvoimalahankkeen käsittävän laaja-alaisen toimintaluvan, kattaen reaktorin toimituksen lisäksi myös mm. turvajärjestelmien kehittämisen ja yhteistoiminnan hankkeessa toimivien aliurakoitsijoiden välillä.