4.11.2017

Rooppurin ydinvoimalaitos Bangladeshissa sai rakennusluvan

Bangladeshin ydinsääntelyelin BAERA myönsi maan ydinenergiakomissiolle (BAEC) 4.11.2017 luvan Rooppurin ydinvoimalan suunnittelua ja rakentamista varten. Asiakirja vahvistaa maan valitseman hankkeen turvallisuuden ja antaa luvan siirtyä voimalan rakennusvaiheeseen. Rooppurin ydinvoimalaa varten valittiin venäläinen hanke, joka perustuu Novovoronezh-2:n voimalassa jo toimivaan VVER-1200-reaktoritekniikkaan. Referenssinä toimivan Novovoronezh-2:n ensimmäinen yksikkö otettiin kaupalliseen käyttöön helmikuussa 2017. Rooppurin ydinvoimalahanke perustuu Venäjän ja Bangladeshin välillä 2.11.2011 solmittuun yhteistyösopimukseen ydinvoiman kehittämisestä Bangladeshin kansantasavallassa. Suunnittelu- ja rakennussopimus kahdesta 1200 MW:n VVER-reaktorilla toimivasta yksiköstä allekirjoitettiin 25.12.2015. Rakennuspaikka sijaitsee Gangesjoen itärannalla, 160 kilometriä Bangladeshin pääkaupungista Dhakasta.