21.11.2017

Rosatom-konsernin kommentti joukkotiedotusvälineille

Rosatom-konsernin viestintäosasto katsoo tarpeelliseksi tiedottaa, että kaikki sen ydinlaitokset, ydinvoimalayksiköt mukaan lukien, ovat toimineet ja toimivat edelleenkin normaalitilassa. Kuten jo aikaisemmin tiedotimme, alan kohteissa ei ole havaittu kyseisellä, vuoden 2017 syyskuun ja lokakuun välisellä ajalla mitään poikkeavaa. Rosatomin laitosten toiminnassa ei ole ollut häiriöitä, eikä konsernin alaisten yhtiöiden toiminnassa ole havaittu turvavaatimusten rikkomuksia. Taustasäteily kaikissa Venäjän hallinnoimissa ydinkohteissa ja niiden ympäristössä on valvonnassa ja vastaa luonnon taustasäteilyä. Säteilyvalvonnan mittausarvot ovat avointa tietoa ja kuka tahansa voi seurata niitä reaaliajassa Venäjän automaattisen säteilytason valvontajärjestelmän (ASKRO) avulla, sivustolta www.russianatom.ru . Rosgidromet-viraston syyskuun lopulla ja lokakuun alussa havaitsema rutenium-106-isotoopin korkea pitoisuus ilmakehässä alitti sallitut pitoisuusarvot 100-10000-kertaisesti, eivätkä ne aiheuta minkäänlaista terveysvaaraa. Tulee myös huomioida, että rutenium-106:n korkeaa pitoisuutta havaittiin myös Euroopan alueella. Toisistaan yli 3000 km:n etäisyydeltä saadut mittausarvot täsmäävät ajan ja pitoisuuden suhteen, Romanian alueella mitattu pitoisuus on useita kertoja Venäjällä samanaikaisesti tehtyjä mittauksia korkeampi. Rosatom-konserni on valmis auttamaan kaikkia valtioelimiä ja järjestöjä määrittämään ilmakehässä havaittujen ruteniumpäästöjen todelliset syyt.