17.11.2017

Rosatom puolsi ydinvoimaa UNFCCC:n Bonnin ilmastokokouksessa

YK:n ilmastonmuutoskonventin (UNFCCC) 23. ilmastokokous järjestettiin Saksan Bonnissa 6. – 17. marraskuuta. Rosatom-konserni puolsi kokouksessa uutta ydinteknologiaa, jonka avulla Pariisin ilmastosopimuksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista. Rosatomin ranskalaisen aluetoimiston kehityspäällikkö Aleksei Lokhov ja konsernin Länsi-Euroopan aluejohtaja Andrei Rozhdestvin keskustelivat nykyaikaisen ydintekniikan, kuten modulaaristen pienreaktorien, panoksesta vähähiilisen energiasektorian kehittämisessä. Kansalaisjärjestö EFR:n (Energy for Humanity) julkaiseman raportin mukaan ilmastovaatimuksista parhaiten selviävät maat yhdistelevät onnistuneesti kolmea eri elementtiä: vähähiilistä sähköntuotantoa, omien päästömäärien nopeaa vähentämistä ja korkean BKT:n ylläpitämistä. Ydinenergia on jo käytännössä hyväksi todettu energianlähde. Andrei Rozhdestvin totesi kokouksessa puhuessaan, että Pariisin tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmaston lämpenemisen pitämiseksi merkittävästi 2°C:n alapuolella, energiasektorin täytyy olla hiilineutraali. Rozhdestvin jatkaa: ”Ydinvoima on osa tätä ratkaisua. Energiateollisuuden tulevaisuus on monimuotoisessa vähähiilisessä tuotantoteknologiassa, joka tarjoaa edullista, toimitusvarmaa ja ympäristöystävällistä sähköä. Ydinvoimalla pitäisi olla riittävä osuus energianlähteiden joukossa, sillä se kykenee tuottamaan jatkuvaa ja vakaata peruskuormaa ja sääntelemään näin koko yhteistä tuotantoa. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan ydinvoiman osuuden tulisi kasvaa 11 %:sta ainakin 17 %:iin vuoteen 2050 mennessä, jotta ns. 2:n celsiusasteen skenaario olisi mahdollinen ja ilmastonmuutosta kyettäisiin torjumaan”. Aleksei Lokhov puolestaan uskoo, että energian vakaan tarjonnan, edullisen hinnan ja vähähiilisyyden takaamiseksi meidän on merkittävästi kasvatettava uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tuotantoa: pääasiassa aurinko- ja tuulivoimaa, mutta myös vesivoimaa, sekä tietysti ydinvoiman osuuden on myös kasvettava. ”Rosatom laajentaa ammattitaitoaan tuulivoima-alalle, kasvattaen teknologista kapasiteettiaan ja hyödyntäen osaamistaan hankesuunnittelussa ja toimituksissa. Investoimme myös merkittävästi T&K:hon, esimerkiksi kehittämällä pienoisvesivoimaloita, jotka auttavat hyödyntämään puhdasta energiaa myös pienemmissä hankkeissa”, Lokhov sanoi. Rosatom kehittää uusiutuvien energianlähteiden ohella myös tietysti innovatiivista ydintekniikkaa. Lokhovin mielestä ydinteollisuuden tulee ottaa oppia uusiutuvista energianlähteistä ja tehdä uusia innovaatioita ydintekniikan kaupallisesti tehokkaammassa soveltamisessa. ”Kehitämme pieniä modulaarisia reaktoreita, jotka perustuvat jo käytössä oleviin laivareaktoreihimme. Tähän liittyen olemme lähes saaneet valmiiksi maailman ensimmäisen kelluvan ydinvoimalaitoksen, jonka avulla sähköä ja lämpöä saadaan siirrettyä Venäjän syrjäseuduille ja muualle, jossa fossiilisten polttoaineiden toimittaminen on logistiikan osalta epäkäytännöllistä”, totesi Lokhov.