24.11.2017

Ydintutkijat perustavat komission määrittämään ruteniumpäästöjen alkuperää

Ydintutkijat perustavat komission määrittämään eurooppalaisten ja venäläisten ympäristönvalvontajärjestelmien ilmastossa havaitseman rutenium-106:n lähdettä. Tutkijoiden tekemä aloite riippumattoman komission perustamisesta perustui eurooppalaisen ja venäläisen yleisön pyyntöön määrittää eri maiden ilmakehässä havaitun ruteniumisotoopin alkuperä. Aloitteen teki Venäjän tiedeakatemian turvallisen ydinvoiman kehitysinstituutti IBRAE ja maan kansallinen säteilyturvakomissio, jotka haluavat perustaa täysin riippumattoman tutkijaryhmän määrittämään ruteniumpäästöjen todellisia syitä. Organisaatiot painottivat myös aloitteessaan, että syyskuun lopussa ja lokakuun alussa mitattu rutenium-106:n pitoisuus alitti sallitut pitoisuusarvot moninkertaisesti (100x-10000x) eivätkä ne aiheuttaneet minkäänlaista vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tulee muistaa, että radioaktiivista rutenium-106:a havaitsivat ensin eurooppalaiset ympäristönvalvontavirastot. Tämän jälkeen vastaavia mittaustuloksia saatiin myös Venäjän alueelta. Rutenium-106:a ei esiinny luonnossa, vaan sitä tuotetaan lääketiedettä varten (vuotuinen tuotanto Venäjällä on 0,1 Ci), sekä luonnolliseen radioaktiiviseen hajoamiseen perustuviin ydinparistoihin (käytetään autonomisina voimanlähteinä mm. merinavigointimajakoissa ja pienissä maata kiertävissä satelliiteissa). Isotoopin ilmenemisellä ilmakehässä täytyy olla siis ihmisen toiminnasta johtuva alkuperä. Rosatom vahvisti aikaisemmin, että kaikki Venäjän ydinlaitokset, ydinvoimalayksiköt mukaan lukien, ovat toimineet ja toimivat edelleenkin normaalitilassa, eikä niissä ole tapahtunut säteilyonnettomuuksia. Taustasäteily kaikissa Venäjän hallinnoimissa ydinkohteissa ja niiden ympäristössä on jatkuvassa valvonnassa ja vastaa tasaisesti vuosien ajan mitattuja arvoja sekä luonnon taustasäteilyä. Kaikki ulkoiset ja sisäiset tarkastukset ovat todistaneet, että rutenium-106-päästöjen ja venäläisen ydinvoima-alan toiminnan välillä ei ole yhteyttä. Silti isotoopin joutuminen maan ilmakehään on selvitettävä. Sitä tutkivaan komissioon tulee mukaan edustajia Euroopan ja Venäjän tieteisjärjestöistä ja valvontaelimistä, sekä muita ydintutkimuksen ammattilaisia, joilla on siihin tarvittava pätevyys ja tutkimusvalmiudet. Komission tulee analysoida uudelleen kaikki alkuperäiset mittaustulokset ja luoda tietokonemallinnus, jolla voidaan tarkasti hahmotella ilmamassojen liike ja leviäminen. Tarvittaessa suoritetaan lisätutkimuksia tai -tarkastuksia. IBRAE-instituutti on ilmaissut suostumuksensa koordinoida komission luontia ja Rosatom tulee puolestaan antamaan sille kaiken tarvittavan avustuksen ja tiedottamaan sen toiminnan tuloksista.