11.12.2017

El Dabaan ydinvoimalaitoksen rakennushanke vahvistettiin Venäjän ja Egyptin presidenttien läsnä ollessa

Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev ja Egyptin sähköenergia- ja uusiutuvien energialähteiden ministeri Mohammed Shaker allekirjoittivat pöytäkirjan El Dabaan ydinvoimalaitoksen rakentamisen kattavan sopimuspaketin voimaanastumisesta. Allekirjoitusseremoniassa olivat läsnä myös Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi. Allekirjoitettujen sopimusten mukaan Rosatom rakentaa Välimeren rannalle Matruhin kuvernoraattiin neljästä VVER-1200-reaktoriyksiköstä koostuvat El Dabaan ydinvoimalan ja toimittaa sinne ydinpolttoainetta koko voimalan käyttöiän ajan. Ydinvoimalahanke auttaa pitämään egyptiläisen sähkön hinnan kilpalukykyisenä seuraavien 60:n vuoden ajan. Rosatom kouluttaa myös voimalan henkilökunnan ja auttaa voimalan huollossa ja ylläpidossa sen ensimmäisten 10:n käyttövuoden ajan. Lisäksi venäläinen osapuoli rakentaa säiliökokonaisuuden käytetyn ydinpolttoaineen säilytystä varten. El Dabaan ensimmäinen yksikkö on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev: ”Sopimuspaketti on ennätyksellinen saavutus kansainvälisen ydinteollisuuden osalta. Paketin neljän sopimuksen yhteishinta on kymmeniä miljardeja USA:n dollareita, joka on suurin raaka-aineviennin ulkopuolinen vientisopimus Venäjän historiassa. Tarjosimme egyptiläisille yhteistyökumppaneillemme laaja-alaisen palvelukokonaisuuden, joka kattaa ydinvoimalan koko elinkaaren, eli n. 70-80 vuotta. Rosatom on tänä päivänä maailman ainut yhtiö, joka pystyy tarjoamaan asiakkaileen näin kattavia palveluita ydinteknologian rauhanomaisessa käytössä. Egyptiläisen ydinenergia-alan kehitys edistää myös Venäjän taloutta ja kymmenet Rosatomin alaiset saavat hankkeessa merkittäviä tilauksia ja mahdollisuuden esitellä kansainväliselle yhteisölle venäläistä ydinteknologiaa”. osatom auttaa El Dabaan voimalahankkeen ohessa Egyptiä myös kehittämään ydininfrastruktuuriaan, lokalisoimaan alan paikallista pätevyyttä koulutusohjelmien avulla ja kohentamaan ydinvoiman yleistä hyväksyttävyyttä alueella. El Dabaan rakentamisesta tulee merkittävä tekijä Egpytin teollisuuden kehittämisessä: voimalan rakentamiseen osallistuu kymmeniä paikallisia yrityksiä. Lokalisaatiotaso ensimmäisen yksikön rakentamisen aikana on vähintään 20 % ja se tulee kasvamaan seuraavien yksiköiden rakentamisen aikana. Voimalaan asennettava 1200 MW:n VVER-reaktori on ns. 3+-sukupolven uusinta ydinteknologiaa, joka täyttää kaikki IAEA:n Fukushiman onnettomuuden jälkeiset turvallisuusvaatimukset.