1.12.2017

IAEA:n OSART-tarkastus antoi korkean arvosanan Leningradin ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta

IAEA:n OSART-tarkastuksesta (Operational Safety Review Team) vastaava asiantuntijakomissio piti 30.11.2017 tilaisuuden, jossa raportoitiin 17-päiväisen, Leningradin ydinvoimalaitoksen 4. yksikön käyttöturvallisuutta tutkivan tarkastuksen tuloksista. Komissio koostui 12:sta asiantuntijasta Belgiasta, Brasiliasta, Kanadasta, Kiinasta, Tsekistä, Ranskasta, Romaniasta, Slovakiasta, Etelä-Afrikasta ja Ruotsista, sekä 2:sta IAEA:n edustajasta. Tarkastus kattoi seuraavat osa-alueet: Turvallisuutta koskeva johtajuus ja hallintakeinot, koulutus ja pätevyys, operointi, tekninen huolto ja korjaus, tekninen tuki, käyttökokemuksen hyödyntäminen, säteilysuojelu, kemia ja onnettomuuksien hallinta. Asiantuntijat nostivat esille ydinvoimalan korkeatasoisen sitoutumisen turvallisuuteen ja siihen liittyvät aktiiviset kehitystoimet, kuten koulutussimulaattorin käyttö onnettomuustilanteiden mallintamisessa, generaattorin staattorin jäähdytyspiirin korroosion tarkat valvontajärjestelmät, kehittyneeseen todennäköisyyslaskentaan perustuvan turvallisuusanalyysin soveltaminen päätöksenteossa ja koulutuksessa. Näitä toimia ja voimalan käyttökokemusta tullaan hyödyntämään myös muualla maailmassa. Lisäksi komissio teki joukon ehdotuksia siitä, miten voimalan käyttöturvallisuutta voitaisiin edelleenkin parantaa. Vladimir Pereguda, Leningradin ydinvoimalan pääjohtaja, kommentoi: ”OSART-tarkastus on ainutlaatuinen mahdollisuus järjestää riippumaton arvio, jonka perusteella ydinvoimalan käyttöturvallisuus saadaan vieläkin korkeammaksi”.