4.12.2017

Venäjällä kehitettiin magnesiumdiboridipohjainen suprajohde

Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiön alainen A.A. Bochvarin epäorgaanisten materiaalien tutkimuskeskus (VNIINM) sai hyödyllisyysmallipatentin suprajohteiselle magnesiumboridipohjaiselle komposiittijohdolle. Patentti oli osa tutkimuskeskuksen laajaa projektia, jossa kehitetään materiaaliin pohjautuvaa suprajohdetekniikkaa ja sen potentiaalisia sovellustapoja. Johtoja suunnitellaan ensisijaisesti käytettäväksi LHC-hiukkaskiihdyttimessä, mutta niiden käyttöä kaavaillaan myös voimajohdoiksi mm. eurooppalaisessa Best Path -projektissa, joka pyrkii kehittämään suurjännitetasavirtaverkkoja. Kyseistä superjohdinta käyttävien magneettisten järjestelmien jäähdyttäminen voidaan suorittaa tehokkaasti kryojäähdytinten avulla. Kryojäähdyttimet ovat kryoalueella (alle -150 °C lämpötilassa) toimivia laitteita, joita käytetään mm. kierrossa olevan, lämmönvaihtoon tarkoitetun kaasun pakkojäähdytykseen. Niitä sovelletaan useilla aloilla (elektroniikka, avaruustekniikka, koneteollisuus) ja ne ovat laajassa käytössä juuri mm. suprajohteiden ja ultraherkkien sensorien jäähdyttiminä.