15.1.2018

Novaja Zemljan saaristolla aloitetaan malmin louhinta vuonna 2023

Arkangelin alueen Novaja Zemlja -saaristolla sijaitsevien Pavlovskin lyijy- ja sinkkiesiintymien louhinta aloitetaan alustavien tietojen mukaan vuonna 2023. Esiintymien haltuunoton suunnittelutyöt aloitettiin jo 2018. Arkangelin alueen kuvernööri Igor Orlov: "Seudun ankarat arktiset olosuhteet ja logistiset ongelmat edellyttävät merkittäviä valmistelutöitä, joihin voi kulua useita vuosia. Vuodet 2018 ja 2019 kattavat pelkän suunnitteluvaiheen ja erinäisten sopimusten laatimisen, joissa otetaan huomioon kaikki aspektit, kuten logistiikka sekä yhteiskunnalliset ja taloudelliset arvioinnit”. Hankeen tutkimustöiden tilaajana ja investoijana toimii Rosatom. Pavlovskin tuotantopotentiaali osoittautui ennakoitua korkeammaksi: Alun perin sinkkivarantojen oletettiin kattavan 1,97 miljoonaa tonnia ja lyijyvarantojen 0,45 miljoonaa tonnia. Valtionkomission nykyisten tietojen mukaan Novaja Zemljan kokonaisvaranto on yli 47 miljoonaa tonnia malmia, joista sinkki kattaa 2,48 miljoonaa tonnia, lyijy 549 tuhatta tonnia ja hopea 11,9 miljoonaa tonnia. Kaivos- ja jalostuslaitosten rakentaminen Novaja Zemljan Juzhnyi-saarella on tarkoitus aloittaa vuonna 2020. Hankkeen kokonaisinvestointien arvioidaan kattavan yhteensä 37,5 miljardia ruplaa.