25.07.2016

Titan-2 ja Terramare sopimukseen Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen vesirakennustöistä

Sopimus sisältää louhinta- ja ruoppaustyöt laitoksen jäähdytysveden tulokanavasta, satama-altaasta, varavedenottokanavasta, laiturin ja työpadon alta sekä aallonmurtajien alta.Sopimuksessa on myös optio aallonmurtajien, rantasuojausten, laiturin, varavedenottokanavan sulkurakenteiden ja työpadon rakentamisesta.

Ruoppaustyöt alkavat alkusyksystä 2016 ja niiden on määrä valmistua kesällä 2018. Ruoppaus- ja louhintatyöt tehdään sääolosuhteiden mukaan sulan veden aikana. Ne tulevat työllistämään enimmillään noin 100 henkeä.