24.1.2018

Atomenergomash valmistaa vesiturbiineja venäläisiin pienoisvesivoimaloihin

Rosatomin koneteollisuusosasto Atomenergomash alkaa valmistamaan ja toimittamaan pienoisvesivoimaloissa käytettävää laitteistoa. Atomenergomash ja venäläinen sähkötekniikkakonserni Ruselprom valittiin avoimen kilpailutuksen tuloksena laitetoimittajiksi Etelä-Venäjälle suunnitteilla oleviin Ust-Dzhegustinskin ja Barsuchkovskin pienoisvesivoimaloihin. Ruselprom toimittaa Ust-Dzhegustinskiin kaksi yhteensä 5,6 MW:n hydraulista voimalaitejärjestelmää ja suorittaa niiden asennuksen vuoden 2018 toisella puoliskolla. Barsuchkovskin voimalaan toimitetaan puolestaan kolme laitejärjestelmää, joista jokaisen kapasiteetti on 1,7 MW (voimalan kokonaiskapasiteetti on 5,13 MW). Järjestelmissä käytettävien vesiturbiinien toimituksesta vastaa Atomenergomash ja ne valmistaa sen unkarilainen tytäryhtiö GANZ EEM. Pienoisvesivoimalat ovat Venäjän lainsäädännön mukaan vesivoimaloita, joiden tuotantokapasiteetti alittaa 25 MW. Tällä hetkellä niitä on Venäjällä toiminnassa n. 300 yksikköä, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on lähes 1,3 GW. Lisäksi uuden venäläisen vesivoiman kehitysohjelman mukaan maahan rakennetaan vuoteen 2020 mennessä 1,86 GW:n edestä juuri pienoisvesivoimaloihin perustuvaa vesivoimaa (yhteensä 275 voimalaa). Pienoisvesivoimaloiden investointihankkeilla on joukko merkittäviä etuja, kuten lyhyempi alustus- ja rakennusvaihe sekä pieni tarve käyttöhenkilöstöä koskien. Suurin osa pienoisvesivoimaloista toimii täysin automaattisesti. Muita etuja ovat mm. sähkön pieni omakustannushinta ja ylläpitokustannukset, pitkä käyttöikä sekä suhteellisen edulliset korjauskustannukset.