30.1.2018

Rosatom ja Argentiinan tiede- ja teknologiaministeriö allekirjoittivat yhteistyösopimuksen uraaninlouhintateknologian kehittämisestä

Argentiinan tiede-, teknologia- ja innovaatioministeriö sekä Uranium One ja UrAmerica Argentina S.A. -yhtiöt allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jossa kaavaillaan nykyaikaisen uraaninlouhintateknologian kehittämistä Argentiinaan. Sopimus vahvistaa maan tavoitteen kehittää uraanin louhintaa ISL-menetelmällä (in-situ leaching), joka toteutetaan yhteistyössä Rosatomin alaisen Uranium One:n kanssa. Argentiinan tiede-, teknologia- ja innovaatioministeri Lino Baranao: ”Yhteistyö Rosatomin kanssa nostaa maamme uraanikaivosteollisuuden täysin uudelle tasolle. Valtio vahvistaa asemaansa ydinenergiateollisuuden alueellisena johtajana ja ISL-teknologiahankkeet edistävät yleistä teknologista kehitystä, sekä Venäjän ja Argentiinan välisiä yhteistyösuhteita”. Uranium One Groupin puheenjohtaja Vasili Konstantinov puolestaan huomautti, että sopimus avaa uusia mahdollisuuksia yhtiön toimintaan latinalaisessa Amerikassa: ”Se toimii perustana tiiviille yhteistyölle argentiinalaisten kumppaniemme kanssa, sekä laajentaa yhtiön uraanintuotantoon liittyvää toimintaa maantieteellisesti”. ISL-menetelmää pidetään tehokkaimpana ja turvallisimpana uraaninlouhintamenetelmänä. Perinteisessä kaivoslouhinnassa malmi kerätään talteen kaivoksesta, murskataan ja käsitellään hydrometallurgisesti, mutta ISL:ssä uraanimalmi jää kaivokseen, uraani liuotetaan suoraan esiintymästä, pumpataan maan pinnalle ja siitä rikastetaan ns. ”keltakakkua”, eli triuraanioktaoksidia. ISL-menetelmä jättää maaperän lähes vaurioitta eikä sen ohessa synny kaivosjätteitä, siksi se on sekä taloudellisesti että ekologisesti suosittavin tuotantomenetelmä.