16.2.2018

Leningradin-2-ydinvoimalaitoksella saatiin päätökseen ykkösyksikön käynnistysvaihe

Leningradin ydinvoimalaitoksen toisen vaiheen työmaalla suoritettiin onnistuneesti joukko käyttökokeita sen minimitasolle käynnistetyssä ykkösyksikön VVER-1200-reaktorissa ja saatiin näin päätökseen sen käynnistysvaihe. Laitoksen ydinturvallisuusosaston johtaja Andrei Kolychev ilmoitti, että kokeiden aikana mitatut neutroniarvot reaktorin aktiiviosasta vastasivat odotettuja laskelmia. Kokeissa ei havaittu mitään poikkeamia eikä reaktorin järjestelmien toiminnassa mitään huomautettavaa. Kaikki suoja- ja lukitusjärjestelmät toimivat oikeaoppisesti ja reaktorin toiminta sen ”kuumassa tilassa” täyttää kaikki tekniset määräykset. Laitoksen pääinsinööri Aleksandr Beljaev kommentoi: ”Kokeet sujuivat onnistuneesti ja reaktorin polttoainelataus oli suoritettu oikein. Nämä koetulokset vahvistavat, että voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli sähköntuotannon aloittamiseen”. Nyt ydinvoimalaitos on valmistellut asiakirjapaketin, joka toimitetaan venäläiselle Rostechnadzor-valvontavirastolle sähköntuotantoluvan vastaanottamiseksi. Reaktorin tehoa aletaan hiljattain nostamaan, jotta turbiini-generaattori saadaan lopulta käynnistettyä ja yksikkö liitettyä maan sähköverkkoon.