21.2.2018

Kuolan ydinvoimalaitos: teknistä yhteistyöohjelmaa Norjan, Ruotsin ja Suomen kanssa tullaan jatkamaan

Kuolan ydinvoimalaitoksella pidettiin projektikokous, johon osallistui johtohenkilöstöä Norjan IFE-energiatekniikkainstituutista, sekä Suomen ja Ruotsin säteilyturvakeskuksista (SSM ja STUK). Tapaamiseen aikana keskusteltiin yhteisistä hankkeista, joissa pyritään korottamaan Kuolan ydinvoimalan turvallisuustasoa. Kyseinen kansainvälinen yhteistyöohjelma on toiminut 90-luvun alusta alkaen ja tähän päivään mennessä voimalassa on uudistettu mm. NDT-tarkastuslaitteisto, höyrystinten pyörrevirran ja säteilytason valvontajärjestelmiä, palontorjuntajärjestelmät, veden ja kemiallisten prosessien seurantalaitteistot, sekä turvallisuusparametrien näyttöjärjestelmät ja ohjelmistot. Erityistä huomiota on kiinnitetty henkilöstön kouluttamiseen tapahtumissa, jossa SSM:n, STUKin ja IFE:n asiantuntijat ovat olleet tiiviisti mukana. Norjalaisen IFE:n hankejohtaja Jan Porsmyr kiitti puheenvuoronsa aikana Kuolan ydinvoimalan johtoa onnistuneesta yhteistyöstä ja huomautti: ”yhteistyötä Norjan energiatekniikkainstituutin ja Kuolan ydinvoimalan välillä tullaan jatkamaan vuoteen 2022. Olemme kehittäneet tätä varten ohjelman, jonka hallituksemme on jo hyväksynyt. Tällä hetkellä se odottaa vain Norjan ulkoasiainministerin allekirjoitusta.” Kim Söderling Suomen säteilyturvakeskuksesta totesi puolestaan: ”Neuvottelemme tällä hetkellä uusista hankkeista. Toivottavasti jatkamme venäläisten kollegoidemme kanssa yhteistyötä”. Venäjän ja pohjoismaiden asiantuntijat suunnittelevat laitokselle ainakin sen koulutussimulaattorin uudistamista, sekä uusia projekteja laitoksen vesikemiaosaston ja NDT-osastojen kanssa.