1.3.2018

Leningradin ydinvoimalaitos: 1. voimalayksikön turbiinin koekäynnistys on suoritettu onnistuneesti

Leningradin ydinvoimalaitoksella suoritettiin 1.3.2018 klo 00:24 paikallista aikaa sen uuden VVER-1200-reaktorilla varustetun 1. voimalayksikön turbiinin koekäynnistys, jossa turbiinia pyöritettiin tyhjäkäynnillä nostaen hiljattain sen kierrostaajuutta. Ydinvoimalan pääinsinööri Aleksandr Beljaevin sanojen mukaan toimenpide oli yksi tärkeimmistä käyttökokeista yksikön valmistelussa sähköntuotantoa varten. Turbiinin kierrostaajuus saavutti korkeimmillaan 3000 kierrosta minuutissa ja testaus sujui onnistuneesti, laitteiston toiminnassa ei havaittu poikkeuksia. Beljaev lisäsi, että toimenpide tehtiin reaktorin toimiessa 30 %:lla sen nimellistehosta, joka on tarvittava määrä lämpötehoa turbiinin pyörintään tarvittavan höyryn tuottamista varten. Yksikön turbiinihallin osastopäällikkö Andrei Timakov puolestaan totesi kokeiden jälkeen, että niiden tulokset vahvistavat turbogeneraatorin ja sen oheislaitteistojen laadukkaan asennuksen ja niiden luotettavan ja turvallisen toiminnan tulevaisuudessa. Leningradin ydinvoimalaitoksen uuden VVER-1200-yksikön käynnistystyöt aloitettiin 8.12.2017, kun reaktoriin ladattiin ensimmäinen erä ydinpolttoainetta. Yksikön lopullinen koekäyttö ja vaiheittainen kytkeminen sähköverkkoon alkoi 22.2.2018.