6.3.2018

Rostovin ydinvoimalaitos: uudessa nelosyksikössä alkoi generaattorin lopputarkastus

Rostovin ydinvoimalan 4. yksikössä aloitettiin sen sen lopulliseen koekäyttövaiheeseen liittyvä turbogeneraattorin lopputarkastus. Tarkastustyöt suoritetaan 50 %:n teholla toimivalla reaktorilla ja niiden aikana tarkistetaan mm. generaattorin venttiilistö ja ajastustoiminnot, sekä sen lohkot eri kuormitustasoilla. Rostovin ydinvoimalan 2. vaiheessa pääinsinöörinä toimiva Svjatoslav Chukavin: ”Tekemämme tarkastuskokeet ovat olennaisia turbiinin ja sen säätölaitteiston valmistuksen- ja asennuksen laadun tarkastamisessa. Vaihtelevan kuormittamisen aikana voi ilmetä voimajohtojen ylikuormitusta ja oikosulkuja tai vaurioita generaattorin käämeissä tai askelmamuuntajassa”. Voimalayksikön reaktorin tehoa nostetaan sen koekäyttövaiheen kuluessa hiljattain aina sen täyteen nimellistehoon, eli 1000 MW:iin asti. Erilaisia tarkastuksia ja mittauksia suoritetaan tehon nostamisen välivaiheissa (40 %, 50 %, 75 %, 90 % ja 100 %), kunnes yksikön luotettavasta ja turvallisesta toiminnasta on saatu täysi varmuus. Yksikön kaupallinen käyttö aloitetaan kuluvan vuoden 2018 aikana.