22.3.2018

Kirill Komarov: ”Rosatom tarjoaa optimaalisia ratkaisuja asiakkaidensa yksilöllisiin tarpeisiin”

Rosatomin varapääjohtaja ja konsernin kansainvälisen liiketoimintaosaston johtaja Kirill Komarov antoi haastattelun Ranskan ydinvoimajärjestö SFEN:n RGN-julkaisulle (Revue Generale Nucleare). Alla haastattelun käännös ranskasta.
RGN: Miten selittäisit Rosatomin suosiota ulkomaanmarkkinoilla?
- Rosatomin suosio ulkomaanmarkkinoilla perustuu muutamiin toisistaan riippuviin tekijöihin, joista ensimmäinen on konsernin ainutlaatuinen rakenne. Rosatom on ns. integroitu yhtiö, jonka palvelut ulottuvat ydinpolttoainesyklin kaikkiin vaiheisiin, mukaan lukien ydinvoimaloiden operointivaiheeseen. Kompetenssimme kattaa siis käytännössä minkä tahansa ydinteollisuuden osa-alueen. Meillä on myös merkittävä etu markkinoilla: kaikista nykyaikaisin ja kehittynein 3+-sukupolven VVER-1200-reaktoritekniikka. Kykenemme viemään ja hallinnoimaan hankkeita, joilla on jo toimiva referenssi Venäjällä. Yksi VVER-1200 on jo otettu käyttöön Novovoronezhin ydinvoimalaitoksella ja toinen käynnistettiin Leningradin ydinvoimalassa viime vuoden lopulla. Näin kyseessä on jo uuden sukupolven yksiköiden sarjatuotanto, jonka toiminta ja turvallisuus on voitu koestaa käytännössä.
Tämän lisäksi Rosatom ymmärtää globaalien markkinoden toimintaa ja kykenee tarjoamaan optimaalisia ratkaisuja asiakkaidensa erityistarpeisiin. Teknologisten ratkaisujen lisäksi voimme tarjota asiakkaalle myös tehokkaimman rahoitusmallin. Esimerkiksi BOO-mallilla (eng. build-own- operate, eli rakenna-omista-operoi) on suurta kysyntää monien ydinvoiman käyttöönottoa harkitsevien maiden joukossa. Asiakkaillemme on tärkeää jokaisen kilowattitunnin hinta ja voimme vastata tähän vakaalla ja kilpailukykyisellä tarjouksella. Esimerkkinä mainitsemastani on Akkuyun ydinvoimalahanke Turkissa, jonka toteutusmalli vastaa asiakkaan tarpeita ja tarjoaa houkuttelevan sijoitusmallin. Arvioidemme mukaan jokainen USA:n dollari, joka on sijoitettu Rosatomin ydinvoimalahankkeeseen, tuottaa 1,9 dollarin edestä tuottoja paikallisille yrityksille sekä n. 4,3 dollaria maan BKT:een.
Vielä yksi tekijä on taito rakentaa tiiviit yhteistyösuhteet asiakkaan kanssa. Rosatom houkuttelee hankkeisiinsa suurimpia kansainvälisiä yhtiöitä, luoden tehokkaita ja kaikille osapuolille tuottoisia kumppanuussuhteita. Lopuksi, Venäjän valtiollinen ydinvoiman kehitysohjelma luo meille vahvan maineen ulkomaisten tilaajien silmissä.
- Miten näet ydinenergian tämänhetkisen markkinatilanteen verrattuna muihin energialähteisiin, sekä erilaisten reaktorityyppien osalta?
- Venäjällä ydinvoimaa pidetään tulevaisuuden huipputeknologiana. Toisaalta joissain Euroopan maissa, kuten Saksassa, on havaittavissa vaiheittainen kieltäytyminen ydinvoimasta. Tosin näitä maita on vähän niiden joukossa, jotka haluavat todella vähentää CO2-päästöjä ja etsivät ratkaisuja tämän maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemiseksi. Ranskassa vähän aikaa sitten tehdyn kasvihuonepäästötutkimuksen tulokset vahvistivat, että ydinvoiman tuottaman sähköenergian puute kuormittaa ympäristöä, eikä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asetettuja tavoitteita voida saavuttaa ilman ydinvoimaa. Muut energiamuodot eivät ole tarpeeksi ekologisia (fossiiliset polttoaineet) tai vielä tarpeeksi kehittyneitä (uudistuvat energialähteet) stabiilia sähköntuotantoa varten. Tämän takia luotettavaa ja vakaata sähköenergiatuotantoa varten on investoitava tulevaisuuden ydinteknologiaan. Ydinvoimamarkkinat eivät tietystikään rajoitu Eurooppaa ja ydinvoima on ainut mahdollisuus tuota kasvua vahvistavaa edullista sähköä kehittyviin maihin (vastaten hiilivoimatuotannon kustannuksia). Arvioiden mukaan maailman sähkönkulutus vuoteen 2040 mennessä tulee kasvamaan lähes 40 %:lla, minkä takia uskomme, että globaalit ydinvoimamarkkinat tulevat kasvamaan nopealla tahdilla, erityisesti kehittyvissä maissa. Mitä tulee reaktoreihin, tämä määräytyy pitkälti markkinatarjonnan mukaan. Yleisesti ottaen eniten kysyntää tulee olemaan 3+-sukupolven painevesireaktoreilla. Rosatom on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa yhtiö, joka on jo rakentanut ja ottanut käyttöön 3+-sukupolven VVER-1200-reaktoriyksikön. Yksi otettiin jo käyttöön Novovoronezhin ydinvoimalaitoksella ja toinen käynnistettiin Leningradin ydinvoimalassa viime vuoden lopulla.
- Miten suhtaudut Kiinan aseman vahvistumiseen? Onko maassa potentiaaliset markkinat ydinvoimalle?
- Pidämme kaikkia, myös Venäjän ulkopuolisia, ydinenergiaohjelmia positiivisina. Kiinasta on tullut yksi ydinteollisuuden keskeisiä toimijoita. Se kehittyy ja kasvaa valtavaa vauhtia ja tarvitsee juuri siksi vähähiilistä energiaa, joka kykenee vahvistamaan maan talouskasvua. Kiinalaisessa Tianwanin ydinvoimalassa kytkettiin vuoden 2017 lopulla sähköverkkoon kolmas yksikkö, joka toimii venäläisellä VVER-1000-reaktorilla. Tämä projekti on meille erityinen, sillä siinä otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön sydänsulan siepparilaitteisto VVER-reaktorissa. Samankaltaisia laitteita käytetään myös EPR-reaktoreissa. Rosatom on kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä ja tukemaan uusia projekteja Kiinan kanssa ydinvoiman rauhanomaisessa käytössä.
- Mitä suunnitelmia teillä on Euroopassa?
- Ydinteollisuutta odottaa lähivuosina muodonmuutos, joka vastaa muodonmuutosta lentokoneteollisuudessa muutamia vuosikymmeniä sitten. Kyseessä on tuotanto- ja toteutusprosessin jakautuminen, missä laitteisto ja komponentit tuotetaan yhdessä maassa, mutta ydinvoimala suunnitellaan ja prosessi integroidaan toisessa maassa. Tämä tendenssi vaikuttaa myös merkittävästi strategiaamme Euroopassa.
Suunnittelemme ennen kaikkea yhteistyömme laajentamista ja pyrimme tarjoamaan jokaiselle osapuolelle tuottoisan mallin, jonka avulla alan tulevaisuus voidaan taata sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Eurooppa pitää Rosatomia yhtenä avainkumppaneistaan ja EU:ssa on Rosatomin suurimmat vientimarkkinat. Ranskalaiset ja muut eurooppalaiset yhtiöt osallistuvat jo aktiivisesti moniin hankkeisiimme ja toimittavat niihin suurikokoista laitteistoa. Kaupallisten suhteiden ulkopuolella haluaisimme laajentaa yhteistyötä Euroopan kanssa erityisesti uuden ydinteknologia kehittämisessä, sekä yleisesti ottaen energiateollisuuden tutkimus- ja innovaatiotyössä.