5.4.2018

Rosatom luo digitaalisen mallin arktisissa vesistöissä toimivalle miehittämättömälle alukselle

Rosatomin alainen Venäjän federatiivinen ydintutkimuskeskus ja kokeellisen fysiikan tutkimuskeskus VNIIEF kehittää digitaalista mallia miehittämättömälle alukselle, jonka avulla voidaan tehostaa arktista meriliikennettä. Tutkimuskeskuksen edustajan mukaan miehittämätön merenkulku on tietotekniikan potentiaalisin soveltamisalue meri- ja jokikuljetuksen aloilla. Miehittämättömän digitaalisen mallin avulla voidaan tehdä merkittäviä parannuksia aluksen rungon suunnittelussa, luopua aluksen kansirakenteista, asentaa laivan keulaan rahtitila, sekä optimoida laivan mittasuhteita ja luopua eri järjestelmistä sen mukaan, mitä henkilöstön täysi puuttuminen mahdollistaa. Tämä johdosta voidaan myös laajentaa yleistä rahtitilaa ja pidentää alukselle sallittuja matkoja. Asiantuntijoiden mukaan suurin osa laivaliikenteen kustannuksista tulee alusten henkilöstön tarvitsemasta infrastruktuurista. Tämän lisäksi 60-80 % alusten onnettomuuksista johtuu henkilöstön aiheuttamista inhimillisistä virheistä, joiden arvioidut kustannukset ovat yleisesti ottaen jopa 1,5 miljoonaa USA:n dollaria päivässä. VNIIEF:n asiantuntijan mukaan miehittämättömässä aluksessa mm. signaalien välityksestä, sekä laitteiston valvonnasta ja diagnostiikasta vastaa kokonaan tietokone, millä on merkittävä vaikutus laivan taloudellisessa tehokkuudessa, erityisesti arktisen alueen vaikeissa olosuhteissa. Tänä päivänä maailmassa on havaittavissa merkittävää kasvua meri- ja jokikuljetuksissa, mutta toisaalta laskua pätevän henkilöstön saatavuudessa. Tästä johtuen miehittämättömien alusten kehittämisestä on tullut tärkeä suuntaus innovaatioille. Alan hankkeita työstää mm. Iso-Britannia, jonka hankeen on tarkoitus valmistua vuonna 2019 sekä Norja, joka tähtää lyhyen matkan jokikuljetuksiin tarkoitetun miehittämättömän sähköaluksen julkaisemiseen vuoden 2018 loppuun mennessä. Myös Alankomaat, Ranska, Kiina, sekä EU:n yhteinen yhtiöryhmä kehittävät samankaltaisia projekteja. Venäjällä miehittämätöntä laivateknologiaa kehitetään monia eri alustyyppejä varten.