27.3.2018

Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiö kehittää uudistettua ydinpolttoainetta suomalaiseen Loviisan ydinvoimalaan

TVEL ja Fortum Power and Heat Oy täydensivät osapuolten välillä jo voimassa olevaa ydinpolttoaineen toimitussopimusta lisäyksellä, joka tähtää modernisoitujen ydinpolttoainenippujen käyttöönottoon Loviisan ydinvoimalan kahdessa VVER-440-reaktoreilla toimivassa yksikössä. Rosatomin polttoaineyhtiö kehittää projektissa uusia polttoainesauvoja, joissa on Loviisassa tällä hetkellä käytettyihin verrattuna korkeampi uraanipitoisuus ja optimoitu veden ja uraanin suhde. Uudistettu polttoaine tulee nostamaan ydinvoimalan taloudellista tehokkuutta ja vähentämään hukkaenergiaa.
Fortumin ja TVEL:n tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen pohjalta TVEL toimittaa ydinpolttoaineen Loviisan molempiin yksiköihin niiden käyttöiän umpeutumiseen saakka. Ydinvoimalaan toimitettava polttoaine on VVER-440-reaktoriin tarkoitettua toisen sukupolven uraani-gadoliniumi-polttoainetta, jota valmistetaan TVEL:n Mashinostroitelny zavod -tehtaalla (PAO MSZ), Elektrostalin kaupungissa Moskovan alueella. TVEL:n tutkimus- ja tekniikkaosaston johtaja Aleksandr Ugrjumov: ”TVEL kehittää asiakkailleen jatkuvasti uutta polttoainetekniikkaa ja uudistaa tuotteidensa koostumusta. Uudistettu toisen sukupolven VVER-440-ydinpolttoaine, jota kehitetään sekä Loviisan ydinvoimalaan että unkarilaiseen Paksin ydinvoimalaan (vastaava sopimus jälkimmäisen kanssa allekirjoitettiin vuoden 2017 marraskuussa) perustuu pohjimmiltaan samaan tekniseen ratkaisuun, mutta molemmissa tapauksissa lopulliset tuotteet tulevat eroamaan hieman toisistaan asiakkaiden erityistarpeista riippuen”.